TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Aktualności

przypadające dziś święto Matki Bożej Bolesnej otaczamy wdzięczną modlitwą Rektora Sanktuarium Ks. Biskupa Jana Zająca oraz Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka, którzy przed 9 laty w tutejszej Bazylice przyjęli sakrę biskupią. Niech Maryja – Królowa Apostołów otacza ich nadal macierzyńską opieką i wyprasza potrzebne łaski.  

środę (11. IX.) odbędzie się Pielgrzymka kapelanów Straży Pożarnych z całej Polski. Uroczysta Msza święta w Bazylice pod przewodnictwem Rektora Sanktuarium - Ks. Biskupa Jana Zająca o godz. 12.00.

W sobotę 28 września 2013 roku, odbędzie się IV Pielgrzymka Członków Żywego Różańca i Wspólnot Adoracyjnych do łagiewnickich Sanktuariów.

„Poszerzyć granice racjonalności – to państwa zadanie na katechezie. Pokazać, że racjonalne nie jest tylko to, co dotykalne i mierzalne” – mówił do nauczycieli religii ks. dr hab. Robert Woźniak w czasie trwających w Krakowie Archidiecezjalnych Dni Katechetycznych.

Bolesne wspomnienie wybuchu II wojny światowej jest dla nas wezwaniem do wielkiego błagania o Boże Miłosierdzie oraz dar pokoju, który rodzi się nade wszystko w sercu człowieka pojednanego z Bogiem, podążającego drogą Bożych przykazań. Rozpoczynający się nowy rok szkolny jest dla nas wezwaniem do modlitwy w intencji dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców, by żaden Bożych talentów nie został zmarnowany.