TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Aktualności

Penitencjaria Apostolska ogłosiła dekret w sprawie odpustów związanych z obchodami XXI Światowego Dnia Chorego w dniach 7-11 lutego 2013. Ich zwieńczeniem będzie Msza św. w sanktuarium maryjnym w Altötting pod przewodnictwem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego, połączona z udzieleniem sakramentu chorych. Temat Dnia został zaczerpnięty z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie z Ewangelii wg św. Łukasza: „Idź, i ty czyń podobnie”.

Jezus Miłosierny przybywa na ziemię, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, a niewidomym przejrzenie. Trzeba jednak z naszej strony otwartości umysłu i serca, by te Boże dary stały się naszym udziałem.

Uroczystości pogrzebowe będą trwały trzy dni; 26-28 stycznia 2013 roku.

Jeśli lubisz śpiewać, a muzyka jest Twoją pasją, przyłącz się do nas!

„Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji” – stwierdził Benedykt XVI w orędziu na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu.