Rok 2015 będzie szczególnym czasem łaski dla terezjańskiego Karmelu na całym świecie. 28 marca minie bowiem pięćset lat od narodzin św. Teresy od Jezusa.

Ta okoliczność sprawia, że wspólnoty karmelitańskie w łączności z Kościołami lokalnymi oraz z Kościołem Powszechnym będą w sposób uroczysty przypominać sobie wzniosłą doktrynę Matki Teresy i przekazywać ją współczesnemu światu. Jest on spragniony prawdy, a doświadczenie duchowe Reformatorki Karmelu przesycone jest duchem prawdy, duchem obecności samego Boga. Kto ma Boga, ma wszystko. Bóg sam wystarcza -  te słowa św. Teresy wypływają z serca napełnionego Bogiem i są zaproszeniem dla każdego do wyjątkowej przyjaźni z Bogiem. Święta nie była marzycielką, lecz człowiekiem mocno stąpającym po twardych realiach życia. Kto poznał jej życie i pisma nie może oderwać się od uroku jej osobowości.  

Obchody terezjańskie, które swoim patronatem honorowym objął Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz, zaplanowane są od października 2014 do października 2015 i połączą się w harmonijny sposób z obchodami Roku Życia Konsekrowanego. Niewątpliwie ta zbieżność pomoże uwypuklić jak bardzo życiu chrześcijańskiemu i zakonnemu potrzebny jest duch modlitwy i kontemplacji, którym żyła święta Teresa z Awili, Doktor Kościoła. Międzynarodowym hasłem Roku Jubileuszowego są słowa św. Teresy Dla Ciebie Panie się narodziłam, zaczerpnięte z jej poezji. Teresa wyznaje w niej swoją całkowitą przynależność do Boga i poddanie Bogu swojej woli. 

Uroczysta inauguracja ogólnopolskich obchodów Jubileuszowego Roku 500-lecia urodzin św. Teresy będzie miała miejsce 11 października 2014 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Mszy świętej, rozpoczynającej obchody, przewodniczył będzie Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz. Terezjański Rok Jubileuszowy zakończy się 18 października 2015 roku mszą św. sprawowaną przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abpa Celestino Migliore w kościele Karmelitów Bosych w Poznaniu. W programie całorocznych obchodów przewidziane są koncerty, spektakle, wystawy, sesje wykładowe, rekolekcje, warsztaty oraz nabożeństwa.

O. dr Piotr Nyk OCD

Transmisja on-line