TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ponad 20 tys. czcicieli Bożego Miłosierdzia z całej Polski i zagranicy modliło się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas Godziny Miłosierdzia. Nabożeństwu przewodniczył kustosz łagiewnickiego sanktuarium bp Jan Zając.

Modlitwa rozpoczęła się procesyjnym wniesieniem Najświętszego Sakramentu z Kaplicy Wieczystej Adoracji do Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo odprawiane było w języku polskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, angielskim i słowackim. Zebrani w świątyni składali uroczyste wyznanie wiary w Chrystusa, który na krzyżu odkupił wszystkich ludzi. Dziękowali za łaskę wiary, która jest, jak podkreślał bp Jan Zając, „głęboką i osobistą relacją z Bogiem”, na co kładzie nacisk obchodzony właśnie w Kościele Rok Wiary. Słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego modlili się za cały Kościół i świat, o pokój i miłosierdzie dla potrzebujących, za Ojca Świętego i kapłanów, za chorych i cierpiących, ludzi pogrążonych w nałogach, rodziny, młodzież i osoby starsze, za owoce peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach Archidiecezji Krakowskiej.

W tym roku po raz pierwszy Niedziela Bożego Miłosierdzia jest połączona z Tygodniem Miłosierdzia. Wierni zgromadzeni w Łagiewnikach dziękują za owoce trwającej w parafiach krakowskich peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, a także za jubileusz 150-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Podczas uroczystości ogłoszono zbiórkę na budowę organów piszczałkowych w łagiewnickiej Bazylice. Pieniądze zbierane są do puszek oraz w specjalnie wyznaczonych punktach na terenie Sanktuarium.

Obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium rozpoczęły się nocnym czuwaniem w sobotę wieczorem. Było ono połączone z Wieczorem Jana Pawła II, tradycyjnie odbywającym się w pierwszą sobotę miesiąca. Centralne obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, odbyły się w Bazylice o godz. 10.00. Nabożeństwa są transmitowane na stronie internetowej łagiewnickiego Sanktuarium przez Radio i Telewizję Miłosierdzie.

Na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach mieści się klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W okresie międzywojennym żyła i zmarła tutaj św. s. Faustyna Kowalska, przez którą Chrystus przekazał Kościołowi i światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Bardzo dynamiczny rozwój kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po beatyfikacji siostry Faustyny 18 kwietnia 1993 r. i jej kanonizacji 30 kwietnia 2000 r., a także dzięki pielgrzymkom Jana Pawła II do Łagiewnik w latach 1997 i 2002. Na terenie sanktuarium powstał nowy kościół - bazylika, którą 17 sierpnia 2002 r. konsekrował Jan Paweł II. W tym też miejscu Papież zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Magdalena Dobrzyniak