TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

8 maja 2013 w uroczystość św. Stanisława BM – patrona Polski, w dniu 145. rocznicy rozpoczęcia pracy apostolskiej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, Zgromadzenie udostępniło numer telefonu: 505-060-205 i formularz na stronie: www.faustyna.pl do zgłaszania osób konających. Na ten numer należy wysyłać sms-y z podaniem imienia osoby, która odchodzi z tego świata, lub wypełnić odpowiedni formularz na stronie: www.faustyna.pl.

Może to uczynić każdy, kto ma telefon komórkowy lub dostęp do internetu i troszczy się o wieczne dobro osób, które odchodzą z tego świata. Po otrzymaniu zgłoszenia system opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia automatycznie wyśle tę informację do osób, które w danym dniu i strefie czasowej zadeklarowały modlitewne czuwanie i po otrzymaniu informacji z imieniem konającego odmówienie w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego. Więcej informacji na stronie www.faustyna.pl. Niech w tym dziele w nas i przez nas sławi się Miłosierdzie Boże! 

Wiedz o tym, że łaska wiecznego zbawienia niektórych dusz
w ostatniej chwili zawisła od twojej modlitwy (Dz. 1777).
Te słowa, które Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny, odnoszą się także do nas, bo i my możemy uratować kogoś na wieczność przez odmawianie z ufnością w jego intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Dzieło niesienia pomocy konającym

przez odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego ma swoje źródło w wydarzeniach i słowach Pana Jezusa, zapisanych w „Dzienniczku" św. Siostry Faustyny (m.in. Dz. 809-810, 811, 828, 834-835, 880, 1035, 1541, 1565, 1639,1684,1698,1797-1798 i in.). Ma ono na celu niesienie pomocy konkretnej, znanej z imienia osobie, która odchodzi z tego świata. Dziełu błogosławi bp Jan Zając, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Kto może włączyć się w to dzieło?

Każdy mieszkaniec Polski, który pragnie w taki sposób współpracować z miłosiernym Bogiem i deklaruje się odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji osoby umierającej. Po otrzymaniu sms-a lub e-maila z imieniem osoby umierającej, winien odpowiedzieć w ciągu trzech minut
sms-em lub w ciągu 15 minut e-mailem: „Amen", które oznacza, przyjęcie informacji i odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w jej intencji.

Osoby deklarujące wspieranie w ten sposób konających winny wypełnić formularz. Należy w nim podać nie tylko swoje imię, miejscowość, parafię, numer telefonu komórkowego, ale także określić dzień i wybrać jedną z ośmiu stref czasowych, w której składana jest deklaracja wspierania konających. Można wybrać więcej niż jeden dzień i jedną strefę czasową, ale każda z nich w systemie będzie traktowana jako oddzielne zgłoszenie. W wybranej strefie czasowej dana osoba jest tylko raz powiadamiana o potrzebie wspierania konającego. Po wypełnieniu formularza, siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia lub inicjator i opiekun duchowy dzieła: ks. Piotr Marks potwierdzają przyjęcie zgłoszenia do „Księgi wspierających osoby konające". Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w tym dziele przez wysłanie informacji zamieszczonej pod hasłem: „Wypis z Księgi wspierających osoby konające". Automatyczny wypis z tej „Księgi" ma miejsce wówczas, gdy system obsługujący to dzieło nie otrzyma 10 razy odpowiedzi potwierdzającej odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego za osobę konającą (wysyłanej sms-em lub e-mailem ze słowem: „Amen"). Gdyby taka osoba chciała ponownie zaangażować się w to dzieło, musi jeszcze raz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w tym dziele wymaga pokrycia kosztów wysyłanych sms-ów z hasłem: „Amen" w takiej kwocie, jaka obowiązuje w sieci posiadacza komórki.

O Koronce do Miłosierdzia Bożego i Jezusowych obietnicach

Wpis do "Księgi wspierających osoby konające"

Wypis z "Księgi wspierających osoby konające"

Zgłaszanie osób konających

Gdy wypełni się grafik „Księdze wspierających osoby konające", wówczas udostępnimy numer telefonu komórkowego i formularz na stronie internetowej, przez który będzie można zgłaszać imiona umierających. System po otrzymaniu zgłoszenia automatycznie wyśle sms-y i e-maile z podaniem imienia człowieka konającego. Jeśli po trzech minutach nie otrzyma potwierdzenia w postaci sms-a z hasłem „Amen", lub w ciągu 15 minut e-maila z hasłem: Amen – wówczas system wysyła te informacje do kolejnych osób. W systemie wybierane są osoby w taki sposób, by angażować w to dzieło wszystkie zgłoszone osoby, a nie ciągle te same.

Formularz do zgłaszania osób konających

Źródło: Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia