TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Przybywajcie! Miejsca jest dosyć! Przyjmijcie dar obecności wśród was Ojca Świętego i bądźcie z nami! – tymi słowami zachęca młodych z całego świata do przyjazdu na ŚDM do Polski w 2016 roku kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach bp Jan Zając.

„Słuchając Ojca Świętego Franciszka miałem przed oczami figurę Chrystusa z Rio de Janeiro. Odczytałem wtedy, że Pan Jezus wyciąga ręce i mówi: A teraz do Krakowa!” – mówił wyraźnie wzruszony bp Jan Zając tuż po tym, jak papież Franciszek ogłosił, że to Kraków będzie gospodarzem kolejnych ŚDM w 2016 roku. „Tutaj z kolei do młodych wyciąga swoje ręce Pan Jezus Miłosierny, który mówi: nie lękajcie się, przybywajcie! Bądźmy razem tutaj, w Krakowie, w Polsce!” – dodał kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

Według bp. Jana Zająca, to było powszechne i wielkie pragnienie, żeby ŚDM odbyły się na polskiej ziemi, która zrodziła inicjatora tych spotkań Jana Pawła II. „Mamy nadzieję, że Ojciec Święty będzie w tych dniach uczestniczył już jako święty kanonizowany. Myślę, że taka była intencja papieża Franciszka, by wybrać Kraków i Polskę” – stwierdził hierarcha.

Podkreślił, że nie ma wątpliwości, że polska młodzież powita Ojca Świętego i swoich rówieśników z całego świata najlepiej jak potrafi: otwarcie, gościnnie, serdecznie.