TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

• Autor Listu do Hebrajczyków zachęca nas dzisiaj: „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala”. Takiej postawy uczy nas także bł. Sancja Szymkowiak, którą dziś wspominamy.

• We wtorek (20.VIII.) wspomnienie św. Bernarda, opata i dra Kościoła.

• W środę (21.VIII.) wspomnienie św. Piusa X, papieża.

• W czwartek (22. VIII.) wspomnienie NMP Królowej. Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.

• W piątek (23.VIII.) Msza św. dla chorych transmitowana przez TV KRAKÓW z kaplicy klasztornej o godz. 1700.

• W sobotę (24.VIII.) święto św. Bartłomieja Apostoła.

• Ludziom dobrego serca dziękujemy za duchowe oraz materialne wsparcie dla naszego Sanktuarium. Najpoważniejszym obecnie i trudnym wyzwaniem jest budowa organów do Bazyliki, dlatego prosimy zarówno instytucje, jak i życzliwe osoby prywatne, o włączenie się w to wielkie dzieło. Informacje na ten temat są zamieszczone na ulotkach, a także w Internecie.

• Zachęcamy do odwiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kolejne kaplice: św. Siostry Faustyny, MB Siedmiobolesnej, Świętokrzyską, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, a także ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest też dostępna przy Bazylice wieża widokowa.

• Wyrażamy wdzięczność kapłanom, siostrom zakonnym oraz wiernym, którzy trwają na modlitwie w kaplicy Wieczystej Adoracji wypraszając Boże Miłosierdzie dla Pielgrzymów, rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata.

• Niech w owocnym przeżywaniu nowego tygodnia towarzyszą nam słowa, jakie wypowiedział bł. Jan Paweł II podczas konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia przed 11 laty: „Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością.”