TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

28 września 2013 roku Krucjata Wyzwolenia Człowieka będzie pielgrzymować na zakończenie Roku Wiary do Łagiewnik. Gromadzimy się po to aby publicznie wyznając wiarę w Jezusa Chrystus który wyzwala i czyni człowieka prawdziwie wolnym. Ewangelia nadaje nowy sens życiu człowieka jest to tak niesamowite doświadczenie ze nie da się go pozostawić dla siebie, trzeba iść do innych i mówić o wielkich dziełach Boga żywym dowodem że jest to możliwe są wielkie zastępy ludzi wyzwolonych święci i błogosławieni.

Patrząc na przykład życia i wiary bł. Jana Pawła II głosiciela Ewangelii życia i wolności chcemy doświadczyć że to także nasza historia ze to także nasze życie. Jednocześnie chcemy podjąć posługę na rzecz świata i wzywać nad nim tak samo jak bł papież Bożego miłosierdzia.

Tylko miłosierny Bóg może wyzwolić człowieka z tego wszystkiego co odbiera mu godność osoby ludzkiej. Kościół wyznaje swoją wiarę w sposób publiczny w zgromadzeniu dlatego i my jesteśmy wezwani do licznego udziału w Pielgrzymce aby nasze wyznanie było czytelne i konkretne w oczach tego świata. Zapraszamy wszystkich członków kandydatów KWC, wszystkie środowiska dbające o wyzwolenie człowieka, a także wszystkich, którzy tej wolności pragną dla bliskich. Spotkajmy się by wyznać wiarę i dostąpić Bożego Miłosierdzia.
 
Program

10.00 Zawiązanie wspólnoty i konferencja ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka (Sanktuarium Jana Pawła II)

Uczczenie relikwii bł. Jana Pawła II

12.00 Droga Krzyżowa ze świadectwami do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Przerwa obiadowa 14.00-15.00

15.00 Koronka do Miłosiedzia Bożego i Eucharystia (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)

16.30 Zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

Centralna Diakonia Wyzwolenia

Źródło: kwc.oaza.pl