TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Kilkudziesięciu przedstawicieli duszpasterstw młodzieżowych i akademickich, wspólnot zakonnych, ruchów i stowarzyszeń uczestniczyło 17 października 2013 wieczorem w pierwszym spotkaniu zorganizowanym przez sekretariat Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Jego tematem były oczekiwania krakowskich duszpasterstw młodzieżowych w związku z przygotowaniami do ŚDM i próba określenia sposobu ich zaangażowania w to wydarzenie.

„Światowe Dni Młodzieży w Krakowie muszą dokonać cudu – w naszych parafiach powinny powstać żywe wspólnoty, otwarte na młodych poszukujących swojej drogi” – podkreślał podczas spotkania bp Damian Muskus, który kieruje pracami Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie. Jego zdaniem, ważnym owocem tego wydarzenia winno być ożywienie duszpasterstw i środowisk młodzieżowych w poszczególnych parafiach Krakowa i archidiecezji, bowiem bez młodzieży zorganizowanie ŚDM będzie niemożliwe.  Stąd zaproszenie skierowane do duszpasterzy młodych oraz przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń, wspólnot zakonnych, i zachęta do mobilizacji i zaangażowania w przygotowania.

Podczas spotkania uczestniczący w ostatnich Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro ks. Paweł Kubani i Weronika Griszel przedstawili swoje refleksje związane z organizacją tego wydarzenia. Ks. Mateusz Hosaja z sekretariatu ŚDM Kraków 2016 zapoznał zebranych z podstawowym schematem przebiegu Światowych Dni Młodzieży, a dyrektor wykonawczy ks. Robert Tyrała – ze strukturą Komitetu Organizacyjnego. Przedstawiono także dotychczasowe ustalenia i plany na najbliższą przyszłość określające działania Komitetu Organizacyjnego.

W dyskusji, jaka wywiązała się między uczestnikami spotkania, duszpasterze zgłaszali swoje uwagi, pytania oraz konkretne pomysły związane z możliwościami zaangażowania młodych krakowian w organizację ŚDM.

Spotkania Komitetu Organizacyjnego ŚDM w Krakowie z duszpasterzami młodzieży, wspólnotami zakonnymi, a także przedstawicielami ruchów i stowarzyszeń będą odbywały się cyklicznie.

Magdalena Dobrzyniak