TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Akademia Muzyczna w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zapraszają dyrygentów, organistów, kantorów, chórzystów i miłośników muzyki liturgicznej na otwarte warsztaty muzyki liturgicznej.

Zajęcia poprowadzą

prof. Marta Kierska-Witczak - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
prowadzenie zespołów wokalno – instrumentalnych, dyrygowanie

prof. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie
prowadzenie zespołów wokalno – instrumentalnych, dyrygowanie

ks. dr hab. Robert Tyrała - Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie
prawodawstwo muzyki kościelnej

s. dr hab. Susi Ferfoglia - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
chorał gregoriański

ks. dr Stanisław Mieszczak - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
liturgika

dr Tomasz Orlow – Uniwersytet Śląski w Katowicach
improwizacja organowa

dr Krzysztof Michałek - Akademia Muzyczna w Krakowie
akompaniament liturgiczny

Warsztaty odbbywać się będą w Budynku Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie i Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej w Krakowie, ul. Prosta 35a 16 listopada 2013 o godz. 10.00.

Zgłoszenia do 10 listopada 2013.

Liczba uczestników ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata 25 zł, płatna gotówką w dniu rozpoczęcia. Opłata obejmuje wpisowe oraz jeden posiłek.
Uczestnicy warsztatów korzystają ze wszystkich zajęć bezpłatnie.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.warsztatymuzykiliturgicznej.pl