TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • Radując się obecnością Pana Jezusa wśród nas prosimy za św. Pawłem, aby Miłosierny Bóg dał nam „ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.” Konieczne są do tego „światłe oczy serca”, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego chrześcijańskiego powołania.
  • W poniedziałek (6. I.) przypada uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), którą przeżywamy jako dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. Porządek Mszy świętych w naszym Sanktuarium tak jak w każdą niedzielę. Po Mszach św. będzie poświęcenie kredy oraz kadzidła. W tym dniu przyjmie święcenia biskupie ks. prof. Roman Pindel, dotychczasowy Rektor naszego Seminarium Duchownego, którego Ojciec święty Franciszek mianował Biskupem Diecezji Bielsko-Żywieckiej, dlatego otoczmy go naszą wdzięczną modlitwą, prosząc o potrzebne łaski w jego pasterskiej posłudze.
  • We wtorek (7.I.) wspomnienie św. Rajmunda. Z racji I wtorku miesiąca spotkanie Apostolatu Ratunku Konającym, które rozpocznie się adoracją Najświętszego Sakramentu w Bazylice od godz. 1730. Msza święta w intencji konających oraz dusz czyśćcowych o godz. 1800.
  • W czwartek (9.I.) Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (10.I.) Msza święta transmitowana dla chorych przez TV Kraków z kaplicy klasztornej o godz. 1700. Z racji II piątku miesiąca Msza święta dla rodziców „dzieci utraconych” – w Bazylice o godz. 1800. Szczegóły na internetowej stronie naszego Sanktuarium w zakładce „Dzieci utracone”.
  • W sobotę (11.I.) z racji drugiej soboty miesiąca wszystkich obrońców życia zapraszamy do Bazyliki na Godzinę Miłosierdzia o godz. 1500 oraz Mszę świętą sprawowaną w tej intencji. Będzie także możliwość podjęcia Duchowej Adopcji. O godz. 1700 Msza św. w kaplicy klasztornej w intencji trudnych małżeństw oraz spotkanie wspólnoty Sychar.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa.
  • Serdecznie dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji. Dzień i noc trwa tam pokorne błaganie o dary Bożego Miłosierdzia dla rodzin, naszej Ojczyzny, Kościoła i całego świata.  Dlatego z racji I niedzieli miesiąca zatrzymajmy się tam również dzisiaj na chwilę Adoracji, by wypraszać Boże łaski na cały nowy rok.