TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Szczególnym drogowskazem na trzecie tysiąclecie jest kult Eucharystii. Wezwanie Jana Pawła II do adoracji skierowane jest do każdego wiernego – począwszy od biskupów, przez kapłanów, zakonników i zakonnice, po świeckich – mówił ks. prof. Andrzej Witko podczas sobotniego II Sympozjum o Adoracji, które odbyło się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Prelegenci podkreślali konieczność organizowania adoracji w większej liczbie polskich kościołów.

Prezentując referat „Adoracja w życiu i nauczaniu bł. Jana Pawła II”, ks. prof. Andrzej Witko przypomniał, że Jan Paweł II był wielkim czcicielem Eucharystii – każdy dzień rozpoczynał przed tabernakulum i wracał przed nie kilkakrotnie w ciągu dnia. – Papież Polak w każdy czwartek przeżywał też Godzinę Świętą, niezależnie od – nawet najbardziej obciążających – obowiązków. Jan Paweł II nierzadko całe noce spędzał na modlitwie – zwłaszcza w trudnych dla Kościoła i świata momentach – mówił. Dodał, że szczególnym drogowskazem na trzecie tysiąclecie, jak nauczał Jan Paweł II, jest właśnie kult Eucharystii.

W czasie wykładu „Adoracji trzeba się uczyć. Formacja adorujących” ks. dr Stanisław Szczepaniec stwierdził za Janem Pawłem II, że sztukę modlitwy zdobywa się na kolanach, „modlitwy uczy się, po prostu się modląc”. Zwrócił uwagę na trzy postawy adorujących: modlitwę litanią lub Różańcem, wyrażającą prośbę lub dziękczynienie; modlitwę Pismem Świętym, związaną bardziej ze słuchaniem niż mówieniem; adorację bez korzystania z dodatkowych tekstów, gdzie dominuje cisza, a wartością samą w sobie jest przebywanie w obecności Jezusa. Kapłan zaznaczył, że obecność Boga w Eucharystii jest wielkim przywilejem dla wierzących. – Czy więc mając taką świadomość, możemy na całe dnie zamykać kościoły? – pytał mówca. Podkreślił także, że organizowanie całodziennych adoracji w parafiach tworzy i scala wspólnotę.

O adoracji jako istotnej części przygotowania do kanonizacji dwóch Papieży oraz do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. mówił ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ. Wskazał, że Chrystus może objawiać się tam, gdzie żyje w sercach, gdzie ludzie oddadzą się Jego woli. – Tym środowiskiem jest środowisko ludzi klęczących przed Najświętszym Sakramentem w adoracji – mówił ks. Mieszczak.

Ciekawy temat przygotowania dzieci do adoracji poruszyła Krystyna Karkowska. – Dzieci rozumieją, co to jest osobista relacja z Panem Bogiem. Nawet jeśli tego nie potrafią powiedzieć, to intuicyjnie czują. One świetnie tę relację nawiązują – wystarczy popatrzeć na ich buzie, gdy klęczą przed Najświętszym Sakramentem – mówiła. Podczas konferencji zwracano także uwagę na właściwe zabezpieczenie świątyni przed profanacją i kradzieżą, tak by zapewnić swobodny dostęp wiernym do adorowania Pana Jezusa.

Sympozjum przygotowane przez Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz ruch modlitewny AdoremuNie bagatelis zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu i Eucharystią w bazylice Bożego Miłosierdzia.

Teksty referatów i świadectw będą udostępnione na stronie internetowej www.adoremus.pl

Źródło: Nasz Dziennik