"Som Kráľom milosrdenstva"
"Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu.“ (Denníček sr. Faustíny)

Srdečne Vás pozývame na 5. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewniky dňa 24.5.2014

Program púte:
9:00 Otvorenie púte a privítanie pútnikov
9:15 Modlitba slávnostného ruženca
10:30 Archijerejská sv. liturgia
12:30 Prestávka na obed
13:45 Akatist za požehnanie rodín
14:25 Katechéza o posolstve Božieho milosrdenstva
14:50 Príprava na hodinu Božieho milosrdenstva
15:00 Hodina Božieho milosrdenstva
15:30 Pozdrav otca kardinála Stanislava Dziwisza, požehnanie devocionálií a požehnanie na cestu domov