W dniach 21-27 czerwca 2014 odbędzie się XIII Piesza Pielgrzymka Zawierzenia z Jasnej Góry do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W tym roku towarzyszyć będzie jej hasło: „Silniejsi w miłości”. Będzie to pielgrzymkowe zwieńczenie czuwań przebłagalnych za Ojczyznę, które w każdy pierwszy piątek miesiąca, od września do maja, trwały w sanktuarium Matki Bożej na warszawskich Siekierkach.

Trasa pielgrzymki – jak podkreślają jej organizatorzy - ma duże walory krajoznawcze i historyczne. Przebiega bowiem Szlakiem Orlich Gniazd przez rezerwaty przyrody, wśród wapiennych skał, bukowych lasów i ruin zamków. Na szlaku znajdują się liczne sanktuaria. Pielgrzymka rozpoczyna się 21 czerwca br. Mszą św. przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze o godzinie 11.00. W czasie wędrówki każdego dnia będzie rozważany inny przymiot Najświętszego Serca Zbawiciela – które jest źródłem miłosierdzia, ratunkiem i wzorem.

„Dzięki kanonizacji Jana Pawła II w tym roku po raz pierwszy docieramy nie tylko do sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny, ale również do centrum św. Jana Pawła II. Pielgrzymka ta ma charakter dziękczynny za kanonizację Jana Pawła II. Jezus powiedział do św. Faustyny: „Dziecię moje najdroższe, wzruszyło się serce Moje miłosierdziem wielkim ku tobie”. Do tego czułego Serca Jezusa przyprowadzamy przez trud pielgrzymi nas samych, tak często dziś udręczonych brakiem perspektyw na przyszłość dla rodziny. Przyprowadzamy naszą Ojczyznę, która jest zawiedziona, zdradzana, tak często kierowana przez tych, dla których racja stanu nie jest najwyższym dobrem. Zawierzamy Polaków, którzy weszli w system negacji i buntu wobec Boga. Zanosimy ofiary systemu, któremu niewolniczo się poddaliśmy, a które dały się uwieść kłamstwu, iluzji szczęścia bez Boga: dzieci z rozbitych rodzin, ludzi żyjących w rozpaczy, uzależnionych, tych, którzy stracili godność, sens życia. Nade wszystko modlimy się o to, by wypełnić zadanie, które powierzył nam w Łagiewnikach św. Jan Paweł II, by orędzie nadziei o miłosierdziu Boga dotarło do każdego człowieka” - czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Jak przypomina ks. Mariusz Bernyś i ks. Michał Dłutowski, pierwsza taka pielgrzymka piesza odbyła się w 2002 r. po konsekracji bazyliki i zawierzeniu świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. Wtedy zakończyła się 5 października, w liturgiczne wspomnienie św. Faustyny. Od następnego roku pielgrzymka przybywała do Łagiewnik na uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od samego początku miała charakter pokutny. Jej celem było zawierzenie losów naszej Ojczyzny Bożemu Miłosierdziu.

„Pielgrzymka ta wyznacza oś miłosierdzia między duchową stolicą Polski na Jasnej Górze i światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Kierunek pielgrzymowania od Matki do Syna – cały szlak jest wytyczony między dwoma Sercami, do których pielgrzymujemy: Niepokalanym Sercem Maryi i Najświętszym Sercem Jezusa” - przypominają kapłani.

Zgłoszenia chętnych do pielgrzymowania przyjmowane są pod numerami telefonów: 509 159 436 lub 515 106 181. Więcej informacji znaleźć można na stronie sw.faustyna.eu

Źródło: naszdziennik.pl

mp