• Przeżywając I Ogólnopolską Pielgrzymkę Czcicieli Bożego Miłosierdzia dziękujemy Bogu za Jego bezgraniczną miłość, którą od 12 lat objawia nam również w tej Bazylice. „Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego "świątynię", to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski” – mówił  św. Jan Paweł podczas konsekracji tej świątyni, zawierzając cały świat Bożemu Miłosierdziu. Dziś tej Bożej miłości, nadziei i pokoju tak bardzo potrzeba mieszkańcom Iraku, Ziemi Świętej, Ukrainy i wielu krajów świata, gdzie to wołanie o Miłosierdzie wznosi się ze szczególną mocą.
  • W poniedziałek (18.VIII.) wspomnienie bł. Sancji Szymkowiak, dziewicy.
  • W środę (20.VIII.) wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.
  • W czwartek (21.VIII.) św. Piusa X, papieża. Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (22. VIII.) wspomnienie NMP Królowej. Msza św. dla chorych transmitowana przez TV Kraków z kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy z różnych stron Polski i świata przybyli, aby wspólnie świętować 12 rocznicę konsekracji tej Bazyliki oraz zawierzenia całego świata Bożemu Miłosierdziu. Dziękujemy za nieustanną życzliwość, modlitwę, ofiary oraz zatroskanie o rozwój tego Sanktuarium. Rozwija się ono dzięki Bożej pomocy oraz hojności serc ludzi dobrej woli, którzy tworzą wspaniałą rzeszę Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Modlitwą otaczamy również tych, którzy pielgrzymują tu duchowo: w każdy piątek i niedzielę poprzez przekaz telewizyjny, a niektórzy codziennie - zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia - przez internetowe radio i telewizję milosierdzie.pl.
  • Znakiem troski o to, by i nasze serca stawały się coraz bardziej miłosierne względem bliźnich, niech będzie „Balsam Miłosierdzia”, który połączony z ufną modlitwą - na wzór św. Faustyny - może być wspaniałym lekarstwem dla duszy i ciała. Domaga się on nieustannej pracy nad swoim charakterem, by nasze oczy, usta, dłonie, a nade wszystko serca, były jakby przedłużeniem miłosiernych dłoni i kochającego serca Jezusa.
  • W dolnej części Bazyliki są ustawione namioty, prezentujące niektóre dzieła miłosierdzia, prowadzone w tym Sanktuarium, zaś w auli Jana Pawła II jest projekcja bardzo ciekawych filmów religijnych, które warto zobaczyć. Szczegółowy program podany jest na plakatach.
  • Niech to dzisiejsze dziękczynne pielgrzymowanie napełni nasze serca miłością i pokojem, byśmy umocnieni darami Jezusa Miłosiernego byli Jego świadkami w codziennym życiu przez konkretne czyny miłosierdzia, dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę.