13 września 2014 r., do krakowskich Łagiewnik przybędą kolejarze z całej Polski z rodzinami, w ramach XII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Pielgrzymka rozpocznie się Drogą Krzyżową o godz. 10.00, a zakończy Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Głównym punktem pielgrzymki będzie uroczysta Msza Święta Koncelebrowana o godz. 12.00, której będzie przewodniczył ks. Biskup Jan Zając z udziałem Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego, Moderatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich ks. Ryszarda Marciniaka oraz księży duszpasterzy Kolejarzy z Polski. Przed mszą św. katechezę nt: Nie lękajcie się świętości” wygłosi ks. Moderator KSKP.

Tegoroczna Pielgrzymka będzie przebiegać pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego” i będzie dziękczynieniem Bogu za kanonizację Ojca Św. Jana Pawła II.

W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił i ustanowił łagiewnickie Sanktuarium Światowym Centrum Bożego Miłosierdzia. Odtąd liczniej przybywają tu pielgrzymi z całego świata w tym pielgrzymki różnych grup oraz zawodowych.

Wspólne pielgrzymowanie Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zainicjowane w 2003 r., stało się już tradycją. Jest ono okazją do głębszej refleksji nad realizacją chrześcijańskich zadań w codziennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, a przede wszystkim okazją do zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wszystkich trudnych spraw, pokoju, wolności wyznawania wartości, spraw związanych z pracą w tym również na Kolei.

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbywa się w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, co ma swoją szczególną wymowę. Zarówno hasło tegorocznej Pielgrzymki, które pobudza do rozważań i zastanowienia się nad sensem wiary we współczesnym świecie jak również wyniesienie na ołtarze bliskiego nam Św. Jana Pawła II winny nas otworzyć na obecność Jezusa w naszym życiu, na wzór św. Siostry Faustyny, która zawarła to w swoim Dzienniczku.

Organizatorzy:
Ogólnopolskie Duszpasterstwo Kolejarzy, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, Związki Zawodowe, Kierownictwa jednostek organizacyjnych z terenu Małopolski

serdecznie zapraszają

Kolejarzy z całej Polski wraz z rodzinami, Emerytów i Rencistów oraz wszystkich współpracujących z Koleją do licznego udziału w tej Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

W imieniu Organizatorów

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy
Koło w Krakowie