„Nauczanie o Bożym Miłosierdziu – Encyklika Dives in misericordia” - to temat drugiego dnia IV Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Jako pierwszy swój wykład przedstawił ks. dr hab. Jan D. Szczurek, prof. UPJPII. W referacie “Prawda o Bogu i o człowieku w świetle Bożego Miłosierdzia”. Wykładowca przypomniał, że poszukiwanie prawdy o Bogu i o człowieku w świetle miłosierdzia Bożego przedstawionego w encyklice „Dives in misericordia”, prowadzi nas do stwierdzenia, że poprzez swoje miłosierdzie Bóg pozwala się „widzieć” już w do­czesności. - Jest to oczywiście widzenie przez wiarę. Dzięki miłosierdziu człowiek osaczony przez zło może doświadczyć troski i bliskości Boga – podkreślił.

Wykładowca zaznaczył także, że miłosierdzie uświadamia człowiekowi prawdę o nim samym, a w jej świetle człowiek poznaje swoje zranienia i równocześnie uzdrawiającą moc Bożego miłosierdzia objawiającego się w krzyżu Chrystusa. - Dzięki tej mocy człowiek odzyskuje swoją godność.

Wreszcie, otwartość na Boże miłosierdzie pomaga zrozumieć najgłębszy fundament ludzkiej godności: bycie stworzonym na obraz i podobieństwo Boże oraz przybrane synostwo Boże, które czyni nas uczestnikami „tej prawdy i miłości, która jest w Bogu i która jest z Boga”.

Ta niepojęta miłość Boga do człowieka wyraża więc z jednej strony doskonałość i świętość Boga (por. DM 7c), z drugiej zaś aktualną niedoskonałość człowieka, który jednak jest wezwany do uczestnictwa w Jego świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”. To wezwanie napełnia nas nadzieją i wielką radością, bo sprawia, że staje się dla nas możliwe naśladowanie samego Ojca, który jest w niebie – zakończył ks. Jan D. Szczurek.

mp