TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Na zakończenie XXVIII Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, Papież Franciszek ogłosił 28 lipca 2013 roku, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w roku 2016.

Kraków – miasto Błogosławionego Jana Pawła II
– przyjaciela młodzieży
 

Kraków i Małopolska to rodzinne strony Karola Wojtyły - Papieża Jana Pawła II. Stąd ruszył do Rzymu na konklawe, tu też najchętniej powracał we wspomnieniach i podczas pielgrzymek do Ojczyzny: „Tu, na tej ziemi się urodziłem. Tutaj, w Krakowie, spędziłem większość lat mojego życia (...) Tutaj też doznałem łaski powołania kapłańskiego (...). Tutaj też, w Katedrze Wawelskiej, otrzymałem konsekrację biskupią” – wspominał.

Papież Jan Paweł II pochodził z Małopolski, tu dorastał, uczył się, tu także pełnił posługę kapłańską i biskupią aż do wyboru na papieża w dniu 16 października 1978 r. Wadowice, Niegowić, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane - to miejsca, w których dorastał, stawał się człowiekiem, artystą i wreszcie wyjątkowym duszpasterzem.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920. Tu uczęszczał do gimnazjum, a w 1938 r. przeniósł się z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a święcenia kapłańskie uzyskał 1 listopada 1946 r. Następnie udał się do Rzymu, gdzie kontynuował studia do 1948 r. W tym samym roku, po powrocie  do kraju, został na siedem miesięcy skierowany do niewielkiej parafii w Niegowici pod Krakowem. Potem był jednym z pionierów duszpasterstwa „turystycznego” młodzieży  w parafii św. Floriana w Krakowie; wędrował z młodymi po górach, pływał na kajakach.

Osobowość ks. Karola Wojtyły, umiejętność rozmawiania z młodymi, jego kazania przyciągały wielu. Szybko utworzyła się grupa osób, która nie tylko wspólnie uczestniczyła w liturgii (o godz. 6 rano!), ale także świętowała imieniny i chodziła na wycieczki. Zawsze towarzyszył im Wujek, jak nazwano ks. Karola. Z czasem wycieczki poza miasto przerodziły się w wyprawy w Bieszczady czy na kajaki na Mazury. Te wyprawy były w owych czasach zupełnie pionierskie. „Chodzi o to, ażeby umieć rozmawiać o wszystkim, o filmach, o książkach, o pracy zawodowej, o badaniach naukowych i o jazz-bandzie w sposób właściwy" – tłumaczył ks. Wojtyła.

W kolejnych latach kontynuował studia teologiczne. W 1958 r. został mianowany biskupem. Wkrótce potem aktywnie uczestniczył w pracach przygotowawczych do Soboru Watykańskiego II oraz w samym soborze. Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w 1963 r. został metropolitą krakowskim, a cztery lata później papież Paweł VI uczynił go kardynałem. Szybko stał się znanym  nie tylko w Polsce autorytetem Kościoła, filozofem, myślicielem i teologiem.

Karol Wojtyła, już jako metropolita krakowski, docenił znaczenie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1969 roku młodzieżowego Ruchu „Światło i Życie”. Religijna formacja zdobywana przez młodzież na letnich obozach zwanych oazami wzbudziła zaniepokojenie władz komunistycznych. Zaczęły się szykany i prześladowania. Wielu biskupów, by nie narażać Kościoła, z dystansem odnosiło się do ruchu ks. Blachnickiego. Dopiero oficjalne włączenie oaz przez kard. Wojtyłę do pracy duszpasterskiej archidiecezji krakowskiej umożliwiło ich dynamiczny rozwój. Za czasów kard. Wojtyły rozwijało się też intensywnie w Krakowie duszpasterstwo akademickie. Metropolita często przychodził na spotkania ze studentami, głosił dla nich rekolekcje, nie informując nikogo, przychodził i siadał podczas rekolekcji w konfesjonale oraz nieoficjalnie wspierał duszpasterstwo finansowo. Pieniądze przeznaczane były głównie na dofinansowanie obozów wakacyjnych, zdarzało się również, że trafiały do najbardziej potrzebujących studentów.

Po śmierci Jana Pawła I we wrześniu 1978 r. w dniu 16 października 1978 roku, po raz pierwszy od 456 lat papieżem nie został Włoch, lecz Polak. Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy.

W dzień inauguracji pontyfikatu, w pierwszym swoim przemówieniu z okna Pałacu Apostolskiego przed modlitwą Anioł Pański, Jan Paweł II wystosował gorący apel do młodzieży: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”. Ogromne znaczenie dla papieża miały spotkania z młodzieżą. To on był inicjatorem i pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży.

Jan Paweł II odwiedził swoją Ojczyznę dziewięć razy: w 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Ostatni raz do Ojczyzny Jan Paweł II przyjechał w sierpniu 2002 roku. Za każdym razem spotykał się z polską młodzieżą, m. in. pod słynnym Oknem Papieskim w Krakowie, na ul. Franciszkańskiej 3.

www.diecezja.pl

Centrum „Nie lękajcie się!”
i Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” jest hołdem złożonym papieżowi - Polakowi, ale także podjęciem dziedzictwa myśli i ducha, jakie zostawił swoim rodakom. To dziedzictwo nadal inspiruje Kościół oraz miliony uczniów Chrystusa na całym świecie. „Chcemy to dziedzictwo twórczo rozwijać, chcemy w jego świetle stawiać czoła nowym wyzwaniom a także przekazać je następnym pokoleniom. Centrum nie jest pomnikiem, ale ważnym miejscem spotkania z osobą Jana Pawła II, z jego myślą, jego duchem, z jego świętością” – podkreśla kard. Stanisław Dziwisz.

Inicjatywa powołania papieskiego Centrum „Nie lękajcie się!” została podjęta w Krakowie 2 stycznia 2006 r. przez metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Budowa obiektów zaprojektowanych przez młodego architekta Andrzeja Mikulskiego rozpoczęła się jesienią 2008 r. na obszarze dawnych Zakładów Sodowych „Solvay”, w miejscu symbolicznie związanym z latami młodości Karola Wojtyły.

W pierwszym etapie inwestycji powstał kościół dolny, gdzie znajdują się relikwie Jana Pawła II. Wzniesiono wtedy także Centrum Wolontariatu oraz Instytut Jana Pawła II.

W drugim etapie inwestycji zaplanowano budowę Muzeum Jana Pawła II, wieży widokowej oraz ukończenie prac w kościele górnym. Prowadzą do niego odlane z brązu drzwi przedstawiające postać bł. Jana Pawła II, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez niego na ołtarze. W wykończeniach wnętrza dominuje kamień oraz beton architektoniczny. W ołtarzu głównym i na bocznych ścianach znajduje się dekoracja mozaikowa - dzieło o. Marko Ivana Rupnika SJ - uznanego w świecie artysty słoweńskiego pochodzenia, twórcy mozaik m.in. w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo we Włoszech. Uroczyste poświęcenie nowego kościoła nastąpiło 23 czerwca 2013 roku, dwa lata po wprowadzeniu relikwii Jana Pawła II do kościoła dolnego.

W przyszłości powstaną kolejne obiekty: Centrum Konferencyjne, Dom Pielgrzyma, Centrum Rekolekcyjne i Rehabilitacyjne oraz hotel.

Centrum "Nie lękajcie się!" www.janpawel2.pl
Sanktuarium bł. Jana Pawła II www.sanktuariumjp2.pl 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie-Łagiewnikach

W drugiej połowie XIX w. ufundowano w Krakowie klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie żyła i umarła św. Siostra Faustyna Kowalska. Ta skromna zakonnica dostąpiła łaski wielkiej bliskości z Jezusem Chrystusem. Mistyczne wizje opisała na stronach „Dzienniczka”, który jest dzisiaj najczęściej tłumaczoną polską książką. W łagiewnickim klasztorze przyszła święta przeżywała czas zakonnego postulatu i nowicjatu; tu złożyła swoje pierwsze śluby i profesję wieczystą. Od 1936 r. aż do śmierci przebywała tu na stałe – pracowała w ogrodzie i na furcie. Zmarła 5 października 1938 r. Została pochowana w grobowcu na przyklasztornym cmentarzu zakonnym. Mistyczka została oficjalnie ogłoszona błogosławioną w 1993 r., a jej kanonizacja odbyła się w roku 2000, kiedy też ogłoszono Święto Miłosierdzia Bożego. Obu aktów dokonał papież Jan Paweł II, który w swojej młodości modlił się w kaplicy klasztornej, gdy chodził do pracy w pobliskich zakładach chemicznych Solvay.

Kaplica klasztorna poświęcona św. Józefowi w 1891 r. stanowi centrum kultu Bożego Miłosierdzia. Tu w 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, ofiarowany do kaplicy jako wotum artysty malarza Adolfa Hyły, i zapoczątkował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1944 r. został poświęcony drugi obraz Jezusa Miłosiernego. Obraz wkrótce zasłynął łaskami, o czym świadczą liczne wota umieszczone w gablotach wokół kaplicy. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po całym świecie. Na nim spełniły się słowa Jezusa wypowiedziane do Siostry Faustyny: Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.

Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) jej doczesne szczątki spoczywają na bocznym ołtarzu w marmurowej trumience, pod cudownym obrazem „Jezu, ufam Tobie”. W balustradzie przed ołtarzem umieszczono klęcznik z cząstką relikwii, aby ułatwić pielgrzymom oddawanie czci Świętej.

Nowszą część Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stanowią zabudowania pochodzące z ostatnich kilkunastu lat. Autorem głównego projektu jest krakowski architekt Witold Cęckiewicz. Bazylika została wybudowana w latach 1999-2002. Jest to dwupoziomowa, elipsoidalna budowla, której bryła przypomina okręt. Może pomieścić pięć tysięcy osób. Idea projektu świątyni nawiązuje do promieni wychodzących z serca Jezusa Miłosiernego, którego wizerunek umieszczono w centrum prezbiterium. Poniżej obrazu znajduje się złote tabernakulum w kształcie kuli ziemskiej oraz rzeźba krzewu targanego wichrem. Konsekracji bazyliki dokonał papież Jan Paweł II 17 sierpnia 2002 r. podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. Wtedy też Ojciec Święty zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Od 6 marca 2003 r. świątyni tej przysługuje tytuł bazyliki mniejszej. Podczas pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 r., odsłonięto pomnik Jana Pawła II umieszczony na wieży widokowej, która mierzy 76 metrów długości i jest najwyższym punktem widokowym w Krakowie.

W dolnej części bazyliki znajduje się kaplica centralna, poświęcona św. Faustynie, oraz cztery kaplice boczne. Obok górnej części bazyliki mieści się wolnostojąca kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

www.milosierdzie.pl 


Oficjalna strona Światowych Dni Młodzieży "Kraków 2016": www.krakow2016.com

Kraków 2016 na portalach społecznościowych

 www.facebook.com/krakow2016 (Facebook - strona)

 www.facebook.com/groups/krakow2016 (Facebook - grupa dyskusyjna)

 www.twitter.com/krakow2016 (Twitter)

 Google+

 www.ask.fm/Krakow2016 (Ask)

 www.youtube.com/user/Krakow2016 (YouTube)

Strony językowe na Twitterze i Facebooku

 
EN - angielski www.twitter.com/krakow2016en www.facebook.com/Krakow2016en
PT - portugalski www.twitter.com/krakow2016pt www.facebook.com/Krakow2016pt
ES - hiszpański www.twitter.com/Krakow2016es www.facebook.com/Krakow2016es
FR - francuski www.twitter.com/Krakow2016fr www.facebook.com/Krakow2016fr
IT - włoski www.twitter.com/Krakow2016it www.facebook.com/Krakow2016it
DE - niemiecki www.twitter.com/Krakow2016de www.facebook.com/Krakow2016de
UA - ukraiński www.twitter.com/Krakow2016ua www.facebook.com/Krakow2016ua
RUS - rosyjski www.twitter.com/Krakow2016rus www.facebook.com/Krakow2016rus
BY - białoruski www.twitter.com/Krakow2016by www.facebook.com/Krakow2016by
SK - słowacki www.twitter.com/Krakow2016sk www.facebook.com/Krakow2016sk
CZ - czeski www.twitter.com/Krakow2016cz www.facebook.com/Krakow2016cz
HU - węgierski www.twitter.com/Krakow2016hu www.facebook.com/Krakow2016hu

Słowo kard. Stanisława Dziwisza

Kraków się otwiera!

Kraków i Polska raduje się, że na nowo staje się miastem i państwem młodości. Cieszymy się, że Ojciec św. Franciszek zapowiedział, iż kolejny Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się w Polsce, w Krakowie. Oczywiście, cała Polska będzie w tym uczestniczyć, wszystkie diecezje i wszyscy ludzie. Młodzież na pewno, jak zawsze, wniesie entuzjazm!

Te młodzieżowe dni zawsze się łączą z wielką postacią błogosławionego Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go uczcić w Polsce, na jego ziemi, już jako świętego. Ten Światowy Dzień Młodzieży będzie także wielkim dniem świętego Jana Pawła II, dziękczynieniem za postać, za osobę, za jego miłość do młodych ludzi i za to wszystko, co zostawił – wielkie dziedzictwo, którym żyjemy nadal, bo on nadal inspiruje młodych ludzi, i nie tylko młodych, do życia uczciwego, w bliskości Chrystusa, w bliskości Jego Matki, Najświętszej Maryi Panny.

Kraków się otwiera! Będzie się radował z przybycia młodzieży z całego świata! Już dziś zapraszamy młodzież polską i nie tylko, europejską i nie tylko; ze wszystkich kontynentów! Zrobimy wszystko, aby przyjąć Was, Drodzy Młodzi, w sposób serdeczny i godny. A Was prosimy, abyście wnieśli w naszą Ojczyznę entuzjazm i dobrą nadzieję na przyszłość, bo nam też tego oparcia w Was potrzeba.

Nasza radość jest tym większa, że mamy zapewnienie, iż z młodzieżą przybędzie również Ojciec Święty Franciszek. Potrzeba nam jego osoby, jego nauki, aby Kościół był bardziej prosty, bardziej związany z człowiekiem, zwłaszcza z ludźmi biednymi, i sam ukazywał przez swoją prostotę piękno Ewangelii. Młodzież jest wrażliwa na piękno, dobro, na wolność, a to wszystko uosabia się w papieżu Franciszku tak, jak dawniej w papieżu Janie Pawle II. Obecność Ojca Świętego w tych dniach jest nam bardzo potrzebna, aby utrwalił entuzjazm w duszach młodych ludzi i by ukazał na nowo piękno Ewangelii i pójścia za Chrystusem jako prawdziwym Przyjacielem, który nic nie zabiera, a wszystko daje. Ufam, że te dni będą piękne. Niech nam Pan błogosławi w przygotowaniach na przyjęcie młodzieży i przeprowadzeniu tych dni na naszej ziemi, polskiej ziemi, która zrodziła Jana Pawła II – wielkiego przyjaciela młodzieży i współczesnego człowieka.

Kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski

Droga Światowych Dni Młodzieży

Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia - Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia (wymiar diecezjalny)
15 kwietnia 1984 - Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia w Rzymie na Placu Św. Piotra w Niedzielę Palmową. Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przekazuje młodzieży Krzyż Roku Świętego.

Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (wymiar międzynarodowy)
31 marca 1985 - Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową Ojciec Święty pisze List Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. To początek pielgrzymowania młodych przez ziemię. Do Rzymu przybywa 350.000 tys. młodych z całego świata. 

I ŚDM - Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3, 15)
Wymiar diecezjalny
23 marca 1986 - I Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem pierwszego ŚDM stały się słowa: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was" (1P 3, 15). 

II ŚDM - Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)
Wymiar międzynarodowy
11-12 kwietnia 1987 - Pielgrzymka młodych przez ziemię dociera do Ameryki Łacińskiej. II Światowy Dzień Młodzieży odbył się w wymiarze międzynarodowym w Buenos Aires w Argentynie. Młodzi rozważali temat: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1J 4, 16) Obchody międzynarodowe zgromadziły dziewięćset tysięcy młodych, którzy przyjechali pytać i szukać nadziei w świecie tak podzielonym na olbrzymie obszary nędzy i bogactwa. Właśnie tam ten kontrast widać najbardziej. A Jan Paweł II mówił młodym: "Nie ma nic poza Chrystusem…" 

III ŚDM - Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2, 5)
Wymiar diecezjalny
27 marca 1988 - III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym. Temat dany młodym do refleksji: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" (J 2, 5). 

IV ŚDM - Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)
Wymiar międzynarodowy
15-20 sierpnia 1989 - IV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Santiago de Compostela w Hiszpanii w wymiarze międzynarodowym. Był to ważny rok dla Europy - rok przemian społecznych. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła II przybywa do Santiago de Compostela w Hiszpanii czterysta tysięcy młodych. To spotkanie – to wspólne poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawda i Życiem i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymowania. 

V ŚDM - Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami (J 15, 5)
Wymiar diecezjalny
8 kwietnia 1990 - V Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w wymiarze diecezjalnym. Temat podany młodym do refleksji brzmiał: "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami" (J 15, 5) 

VI ŚDM - Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)
Wymiar międzynarodowy
14-15 sierpnia 1991 - VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Częstochowie. Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. Wszyscy jesteśmy braćmi. - młodzi Wschodu i Zachodu. Runęły mury podziału. Można cieszyć się wspólnotą ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. 

VII ŚDM - Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię (Mk 16, 15) 
Wymiar diecezjalny
12 kwietnia 1992 - VII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem spotkania stały się słowa "Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię" (Mk 16, 15) 

VIII ŚDM - Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)
Wymiar międzynarodowy
11-15 sierpnia 1993 - VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Denver w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To w świecie trudny czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej. To czas głośnego wołania Jana Pawła II o budowanie "cywilizacji miłości". Jan Paweł II zaprasza młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej, i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga. 

IX ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar diecezjalny
27 marca 1994 - Diecezjalne obchody IX Światowego Dnia Młodzieży. Temat zaproponowany przez Ojca Świętego brzmi: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). Ten sam temat będzie towarzyszył młodym podczas światowego spotkania w Manili i obchodów diecezjalnych rok później 

X ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar międzynarodowy
10-15 stycznia 1995 - X Światowy Dzień Młodzieży w Manili na Filipinach. Pielgrzymka przez ziemie zawiodła młodych na kontynent azjatycki. To rekordowe - jak do tej pory spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili stawiło się cztery miliony młodych. Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). 

XI ŚDM - Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)
Wymiar diecezjalny
31 marca 1996 - XI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w niedzielę Palmową. Młodym towarzyszy temat: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6, 68) 

XII ŚDM - Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)
Wymiar międzynarodowy
19-24 sierpnia 1997 - XII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Paryżu we Francji. Tematem spotkania są słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) Spotkanie zgromadziło milion sto tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o dwustu pięćdziesięciu tysięcy młodych. Ale na nic zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze jedną lekcję - człowiek, który zawierzył Chrystusowi i Jego Matce, zdolny jest nieść Prawdę całemu światu. 

XIII ŚDM - Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14,26)
Wymiar diecezjalny
5 kwietnia 1998 - XIII Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedziele Palmową. Młodym towarzyszył temat: „Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26) 

XIV ŚDM - Ojciec was miłuje (J 16, 27)
Wymiar diecezjalny
28 marca 1999 - XIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. W swoich kościołach lokalnych młodzi spotykają się by rozważać temat wyznaczony przez Jana Pawła II "Ojciec was miłuje" (J 16, 27) 

XV ŚDM - A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)
Wymiar międzynarodowy
15-20 sierpnia 2000 - To czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł II już zaprosił wszystkich młodych do Rzymu. Dwa miliony dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało słowa: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14). 

XVI ŚDM - Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)
Wymiar diecezjalny
8 kwietnia 2001 - XVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem spotkania są słowa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23)

XVII ŚDM - Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)
Wymiar międzynarodowy
23-28 lipca 2002 - XVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Toronto w Kanada. Temat: "Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14)

XVIII ŚDM - Oto Matka twoja (J 19, 27)
Wymiar diecezjalny
13 kwietnia 2003 - XVIII Światowy Dzień Młodzieży przeżywany przez młodych w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową. Temat: "Oto Matka twoja" (J 19, 27) 

XIX ŚDM - Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21)
Wymiar diecezjalny
4 kwietnia 2004 - XIX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem są słowa: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21)

XX ŚDM - Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Wymiar międzynarodowy
16-21 sierpnia 2005 - XX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Kolonii w Niemczech. Młodzi pochylają się nad słowami: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). To niezwykłe spotkanie "dwóch" Papieży. Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymi szlak i spotyka się z młodymi. W sercach brzmi jeszcze żywa pamięć Jana Pawła II, ale Benedykt XVI wskazuje nam kierunek dalszej drogi: Adorację, Eucharystię i moc Bożego Słowa.

XXI ŚDM - Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105)
Wymiar diecezjalny
9 kwietnia 2006 - XXI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem tych dni są słowa: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119, 105) 

XXII ŚDM - Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34)
Wymiar diecezjalny
1 kwietnia 2007 - XXII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym, na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney. 

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar diecezjalny
16 marca 2008 - XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. 

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar międzynarodowy
15-20 lipca 2008 - XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się po raz pierwszy w dalekiej Oceanii. Spotkanie to zostało nazwane "bierzmowaniem świata" i objawiło nową moc Ducha Świętego działającego nadal w Kościele. 

XXIV ŚDM - Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1 Tm 4, 10)
Wymiar diecezjalny
5 kwietnia 2009 - XXIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym 

XXV ŚDM - Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10,17)
Wymiar diecezjalny
28 marca 2010 - XXV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym.

XXVI ŚDM - Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Wymiar międzynarodowy  

16-21 sierpnia 2011 - XXVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się w stolicy Hiszpanii. Prawie dwumilionowa rzesza młodych na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym, setki tysięcy na Drodze Krzyżowej i spotkaniach z Benedyktem XVI, katechezy, oblegana Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe, koncerty, wystawy – to wszystko złożyło się na wydarzenie, które przez media zostało nazwane „świętem pokolenia Benedykta XVI”.

XXVII ŚDM - «Radujcie się zawsze w Panu!» (Flp 4, 4)

Wymiar diecezjalny

1 kwietnia 2012 - XXVII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym

XXVIII ŚDM - "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19)

Wymiar międzynarodowy

23-28 lipca 2013 – XXVIII Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro.