TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę, 19 marca 2016 roku, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyła VIII Pielgrzymka NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego. Jej uczestnicy modlili się w Bazylice w Godzinie Miłosierdzia, a później uczestniczyli we Mszy św.


FOT. Mieczysław Pabis