TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Godzinie Miłosierdzia 3 kwietnia 2016 roku - w Święto Miłosierdzia Bożego, przewodniczył Rektor Sanktuarium ks. prałat Franciszek Ślusarczyk.