TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

50 rzeczników prasowych episkopatów europejskich i USA przybyło do Krakowa przed ŚDM na specjalną konferencję, której zadaniem jest przybliżenie im historii i kultury Polski oraz Kościoła.

W piątek 13 maja 2016 roku po południu przybyli do Łagiewnik, gdzie zapoznali się z orędziem Bożego Miłosierdzia. S. Gaudia Skass opowiedziała im o św. Siostrze Faustynie i św. Janie Pawle II, apostołach Bożego Miłosierdzia. Uczestnicy ŚDM od wtorku do piątku w Pielgrzymce Miłosierdzia odwiedzać będą łagiewnickie wzgórze – światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia, dlatego istniała konieczność zapoznania się z historią tego miejsca i kultem Bożego Miłosierdzia.

Organizatorami konfrencji jest Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE).

mp


FOT. Dorota Abdelmoula