TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Dziś przed samą Godziną Miłosierdzia ks. dr Franciszek Ślusarczyk przekazał młodzieży na Błonia na Mszę św. otwarcia ogień miłosierdzia, który od 13 lat pali się nieustannie w Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Ks. Ślusarczyk powiedział do modlących się w kaplicy, że uczestniczą w momencie historycznym. Przypomniał rolę św. Jana Pawła II, który konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył tu świat Bożemu Miłosierdziu. - Powiedział nam wtedy, że trzeba tę iskrę przekazywać, nieść światu ogień miłosierdzia. On osobiście zapalił ogień miłosierdzia, żeby płonął nieustannie w Kaplicy Wieczystej Adoracji, gdzie trwa nieustanna modlitwa o miłosierdzie dla Kościoła i całego świata – mówił kapłan i dodawał, że tego potrzebuje współczesny świat, Kościół i rodziny. -Dlatego dzisiaj pragniemy właśnie w tej Godzinie Miłosierdzia zapalić ten ogień miłosierdzia od tego ognia, który zapalił osobiście Jan Paweł II w dniu 16 grudnia 2003 roku. Został on przekazany kustoszowi tego sanktuarium i przywieziony z Watykanu właśnie tu – do Łagiewnik, aby nieustannie płonął – zaznaczył.

Dziś ten ogień zostanie przekazany młodzieży zgromadzonej na Błoniach w czasie Mszy św. otwarcia. - Później tej ogień zostanie przkazany także na Mszy św. posłania na Campus Misericordiae, by młodzież z całego świata nie tylko swoje serca zapaliła ognień miłości, ale aby ten ogień miłości niosła w swoich sercach do rodzin, parafii, wspólnot, do różnych krajów, narodów i kontynentów - powiedział kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

mp