TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W piątek (1 listopada 2019 roku) po Godzinie Miłosierdzia z Kaplicy Klasztornej wyruszyła procesja na łagiewnickie cmentarze. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, kapłani oraz wierni modlili się za zmarłych księży, siostry zakonne, czcicieli Bożego Miłosierdzia, obrońców naszej Ojczyzny i bliskich z naszych rodzin, za przyjaciół oraz znajomych.

W dniu, w którym Kościół czci Wszystkich Świętych, ks. kanonik Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, przypomniał czcicielom Bożego Miłosierdzia wiersz Cypriana Kamila Norwida zatytułowany "A ty się odważ"...

A ty się odważ świętym stanąć Pana
A ty się odważ stanąć jeden sam
Być świętym – to nie zlękły powstać z wschodem
To ogromnym być, przytomnym być!
Krocz – jasny, uśmiechnięty,
Na twarzy ten Chrystusa rys
Miłość
Święty aż po krzyż – przez krzyż – na krzyż!
Ty się wahasz? Ty się cofasz?
Ty się odważ świętym być!