TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przyznało odznaczenie "Beati Misericordes" dla Państwa Mariki i Antoona Van Vliet, jako wyraz wdzięczności za gorliwą i wytrwałą posługę w dziele Bożego Miłosierdzia. Zostało ono wręczone w niedzielę w czasie Mszy Świętej przez bp. Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przypomniał, że odznaczenie "Beati Misericordes" przyznawane jest – zgodnie z Dekretem – tym, którzy włączają się w dzieło Bożego Miłosierdzia. - Chcemy dzisiaj wyrazić naszą wdzięczność dla naszych gości: Pani Mariki i Pana Antoona za czterdzieści lat służby w Fundacji „Totus Tuus”. Za to wszystko, co ta fundacja i oni sami zrobili dla seminarium duchownego naszej archidiecezji – powiedział i dodał: - Chcemy wyrazić naszą wdzięczność w imieniu całych pokoleń kleryków za tę wszelką pomoc, która napływała i pomagała nam w czasach kleryckich.

Bp Jan Zając, który wręczył odznakę, a który przez wiele lat pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, podkreślił, że Pani Marika i Pan Antoon stają dziś w łagiewnickim Wieczerniku, jako prawdziwi apostołowie Bożego Miłosierdzia. - Zapatrzeni w Jana Pawła II stworzyli Fundację „Totus Tuus”. Samo to słowo już wyjaśnia, że również jak Jan Paweł II, który był cały dla Boga i dla ludzi, tak również i Państwo Van Vliet są całkowicie dla Boga i ludzi, wypełniając tę posługę miłosierdzia – powiedział.

Jak wyjaśniał honorowy kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odznaczeni dziś w Łagiewnikach przez czterdzieści lat kierowali fundacją, która liczyła około czterech tysięcy członków. - Kierujemy dziś w ich stronę wielką wdzięczność i podziwiamy ich. Dlatego też taką małą cząstką wdzięczności jest to odznaczenie. Całkowicie oddali siebie i dziś wciąż pomagają tym, którzy poszukują powołania kapłańskiego i tym, którzy je już wypełniają. Dlatego serdeczne dzięki za to, co uczyniliście. Niech to odznaczenie będzie wielkim znakiem naszej wdzięczności, znakiem otrzymania pełni miłosierdzia z serca tego, który jest samym Miłosierdziem - zaznaczył.

Bp Jan Zając życzył Państwo Van Vliet, aby nadał służyli człowiekowi, który jest w potrzebie. - Ażeby to dzieło rozrastało się – powiedział.

Małgorzata Pabis