TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

To oręż w walce z pokusami

- Zachęcam Was, abyście swoje cierpienia czy to duchowe, czy fizyczne uczynili modlitwą – mówił w homilii w czasie Mszy świętej „telewizyjnej” ks. dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin z diecezji tarnowskiej.

Ks. Cebula w swoim słowie nawiązał do Ewangelii, w której szatan kusił Pana Jezusa na pustyni. Pokazując kolejne sceny, zauważał, że pokusa jest zawsze bardzo wyrafinowana, ale Chrystus ją odrzuca, nie wchodząc nawet w dialog z szatanem. - Dla nas to wielka podpowiedź jak powinniśmy przeżywać czas Wielkiego Postu – mówił.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin zauważył, że w życiu wielu ludzi pojawia się dziś pokusa, by budować moralność, ale pewne przykazania wyrzucić z życia. - Niejako igramy z Bogiem, manipulując Nim. A Chrystus mówi: „Nie będziesz wystawiał Pana Boga na próbę” - powiedział i dodał, że to Chrystus jest Panem rzeczywistości, a nie my.

Kończąc homilię ks. Cebula przypomniał, że Pan daje nam na Wielki Post piękne narzędzia: post, modlitwę i jałmużnę. - To oręż w walce z pokusami – podkreślił.

MP


Fot. Krzysztof Michałek