TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Modlitwa zawierzenia

„Pośród ognia”, który nas dotyka, wołamy do Ojca bogatego w miłosierdzie i Bożej dobroci zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, uwikłanego w słabości i grzechy – powiedział dziś (17 marca 2020 roku) bp Jan Zając. Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przewodniczył Mszy świętej porannej transmitowanej przez TVP1. Eucharystia sprawowana była w Kaplicy Klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Bp Zając nawiązał w homilii do Liturgii Słowa i wskazał na przykład Azariasza, który wraz ze swoimi przyjaciółmi w czasie prześladowań „pośród ognia” modlił się do Boga Najwyższego, wyznając odważnie i stanowczo, ze skruszonym sercem, winy całego ludu.

- Modlitwa „pośród ognia” umocniła człowieka w dochowaniu wierności Bogu, który przez swe miłosierdzie trzyma los ludzi w swoich rękach i ratuje od nieszczęścia tych, którzy Mu ufają - powiedział.

Kaznodzieja zauważył, że i my dziś jesteśmy uczestnikami modlitwy „pośród ognia”. - Jesteśmy otoczeni jakby „ogniem epidemii”. Doznajemy bezradności, słuchając komunikatów o ciągle rosnącej liczbie osób dotkniętych koronawirusem i o osobach zmarłych z tego powodu. To dla nas wszystkich stanowi szczególne doświadczenie próby wiary w Boga i w Jego Opatrzność.

Też budzą się z nas słowa ubolewania i lęku skierowane do Boga: „Nie ma gdzie doznać Twego miłosierdzia”. Ale wśród „ognia” przychodzi refleksja: „Teraz idziemy za Tobą z całego serca... i szukamy Twego oblicza” - powiedział i dodał: - Oto jesteśmy przed obliczem Miłosiernego Boga. Jest wśród nas współczesny Azariasz – św. Jan Paweł II. Pośród „ognia” naszej rzeczywistości wzywa nas do modlitwy i razem z nami modli się słowami Aktu Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Uobecnia ten Akt Zawierzenia z gorącym pragnieniem, aby jak wyznał przed laty, „Orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Siostry Faustyny dostało się do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją!”.

Jak podkreślał bp Zając, „mając świadomość trudnego położenia, zanosimy dziś ufne błaganie o uleczenie ludzkich słabości, przezwyciężenie zła, które pozbawia człowieka więzi z Bogiem i pozbawia nadziei na prawdziwe szczęście”. - A wpatrując się w oblicze Pańskie błagamy o miłosierdzie dla całego świata, odwołując się nie tylko do bolesnej męki Chrystusa, ale i chwalebnego zmartwychwstania, które jest pieczęcią zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Przez modlitwę Aktu Zawierzenia prosimy Ojca Przedwiecznego, aby przez Krzyż i Zmartwychwstanie Swego Syna, mocą Ducha Świętego wyprowadził ludzkość z kręgu „ognia świata” i wprowadził w blask Ognia Miłosierdzia, w którym świat znajdzie pokój a człowiek szczęście.

Zebrani w świątyni wspólnie odmówili Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, który w Łagiewnikach wypowiedział po raz pierwszy św. Jan Paweł II 17 września 2002 roku, a który odmawiany jest każdego dnia w łagiewnickim Wieczerniku.

Małgorzata Pabis


Publikujemy pełną treść homilii wygłoszonej przez bp. Jana Zająca w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Dziś w Liturgii Słowa jesteśmy świadkami modlitwy człowieka. Azariasz, wraz ze swoimi przyjaciółmi w czasie prześladowań „pośród ognia” modli się do Boga Najwyższego wyznając odważnie i stanowczo, ze skruszonym sercem – winy całego ludu.

Przewinienia dotyczą niewierności. „Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości” i pełni bólu wyznają: „Nie ma gdzie doznać Twego miłosierdzia”. Ale w głębi serca budzi się nadzieja: „Teraz idziemy za Tobą... Odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza.... I wreszcie pada pełne ufności wołanie: „Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia”. Modlitwa „pośród ognia” umocniła człowieka w dochowaniu wierności Bogu, który przez swe miłosierdzie trzyma los ludzi w swoich rękach i ratuje od nieszczęście tych, którzy Mu ufają.

Siostry i Bracia!

Dziś w historii naszego życia jesteśmy uczestnikami modlitwy „pośród ognia”. Jesteśmy otoczeni jakby „ogniem epidemii”. Doznajemy bezradności, słuchając komunikatów o ciągle rosnącej liczbie osób dotkniętych koronawirusem i o osobach zmarłych z tego powodu. To dla nas wszystkich stanowi szczególne doświadczenie próby wiary w Boga i w Jego Opatrzność.

I w naszych sercach też budzą się słowa ubolewania i lęku skierowane do Boga: „Nie ma gdzie doznać Twego miłosierdzia”. I oto wśród tego „ognia” przychodzi refleksja: „Teraz idziemy za Tobą z całego serca... i szukamy Twego oblicza”.

I oto jesteśmy przed obliczem Miłosiernego Boga. Jest wśród nas również współczesny Azariasz – św. Jan Paweł II. Pośród „ognia” naszej rzeczywistości wzywa nas do modlitwy i razem z nami modli się słowami Aktu Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Uobecnia ten Akt Zawierzenia z gorącym pragnieniem, aby jak wyznał przed laty, „Orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone przez pośrednictwo świętej Siostry Faustyny dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją!”.

Siostry i Bracia!

„Pośród ognia”, który nas dotyka, wołamy do Ojca bogatego w miłosierdzie, który w tajemnicy krzyża objawił bezgraniczną miłość przez swego Syna i którą nieustannie objawia w Duchu Świętym całemu światu i poszczególnemu człowiekowi i Bożej dobroci zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka, uwikłanego w słabości i grzechy.

Mając świadomość takiego położenia, zanosimy ufne błaganie o uleczenie ludzkich słabości, przezwyciężenie zła, które pozbawia człowieka łączności z Bogiem i pozbawia nadziei na prawdziwe szczęście.

A wpatrując się w oblicze Pańskie błagamy o miłosierdzie dla całego świata, odwołując się nie tylko do bolesnej męki Chrystusa, ale i chwalebnego zmartwychwstania, które jest pieczęcią zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem.

Przez modlitwę Aktu Zawierzenia prosimy Ojca Przedwiecznego, aby przez Krzyż i Zmartwychwstanie Swego Syna, mocą Ducha Świętego wyprowadził ludzkość z kręgu „ognia świata” i wprowadził w blask Ognia Miłosierdzia, w którym świat znajdzie pokój a człowiek szczęście.

Amen