הודעה
  • Attention no standard shopper group set

אתה חשפת את האהבה שלך
ישוע המשיח בבנך
ושפכת אותה עלינו
ברוח הקודש המנחם
היום מפקידים בידיך
את ההיסטוריה של העולם וכל אדם
התכופף עלינו חוטאים
רפא את החולשה שלנו
התגבר על כל רשע
תן לכל תושבי הארץ
רחמיך את החוויה
למען בך השילוש הקדוש
למצוא את המקור לתקווה יוכלו תמיד
אב אינסופי
בעבור הפסיון והתחייה של בנך
רחם עלינו ועל כל העולם
אמן