TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Hasłem trzeciego dnia IV Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia są słowa: „Głoszenie Bożego Miłosierdzia światu”.

Pierwszym wykładowcą w tym dniu był ks. dr Franciszek Ślusarczyk, wicerektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Kapłan mówił o przesłaniu Jana Pawła II w kanonizacji św. Siostry Faustyny.

Pokazując świętość Apostołów Bożego Miłosierdzia prelegent podkreślił: - Nie ma gotowej recepty na udane życie, nie ma gotowej recepty na świętość, nie ma gotowej recepty na problemy ekonomiczne, konflikty polityczne czy duchowe dramaty, ale jest niezawodne źródło nadziei, które odnajdujemy w sercu Jezusa Miłosiernego. Jest orędzie przypomniane Kościołowi przez św. Siostrę Faustynę i przekazane całemu światu przez św. Jana Pawła II.

Ks. dr Franciszek Ślusarczyk mówił, że przesłanie Jana Pawła II w kanonizacji Siostry Faustyny Kowalskiej jest pełne nadziei, światła i bezgranicznego zaufania Bożej mądrości.- Ma ono wymiar trynitarny i eklezjalny. Bóg „bogaty w miłosierdzie” pochylił się nad ludzką niedolą w ofierze swojego Syna i nadal mocą Ducha Świętego, w sposób sakramentalny, uświęca swój Kościół. W tej wspólnocie wiary, nadziei i miłości każdy może doświadczyć Bożego Miłosierdzia i ma szansę stać się Apostołem Jezusa Miłosiernego – zakończył swoje wystąpienie kapłan.

mp