TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Drugi wykład w niedzielę przedstawił uczestnikom Kongresu gospodarz miejsca – ks. bp Jan Zając. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówił a akcie zawierzenia świata w życiu osobistym i w duszpasterstwie.

Rozpoczynając swoje słowo, ks. bp Zając podkreślił, że patrząc na życie i posługę kard. Karola Wojtyły uświadamiamy sobie, że jego wybór na Stolicę św. Piotra w Rzymie był znakiem wielkiego zaufania, jakim go Bóg obdarzył, a posługa Jana Pawła II dla Kościoła i świata stała się darem Miłosierdzia dla nas i kolejnych pokoleń.

Wykładowca przedstawił nauczanie św. Jana Pawła II na temat miłosierdzia Bożego oraz treść Aktu Zawierzenia. Mówił też o Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, które jest celem pielgrzymek indywidualnych, rodzinnych, parafialnych, różnych wspólnot i zawodów. - W wydarzenia te wpisuje się intensywne przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie, a więc i w Łagiewnikach w 2016 roku, pod wymownym hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Obok przygotowań organizacyjnych i logistycznych trwa w tej intencji nieustanna modlitwa w kaplicy „Wieczystej Adoracji”, gdzie płonie „Ogień Miłosierdzia”, zapalony przez św. Jana Pawła II i przekazany do tego Sanktuarium, by zapalał serca pielgrzymów ogniem miłości oraz wdzięczności wobec Boga oraz braterskiej miłości wobec siebie nawzajem. Ogień ten jest przekazywany podczas „Wieczorów Jana Pawła II” oraz ważnych uroczystości. Od tegorocznej rocznicy konsekracji Bazyliki jest także przekazywany pielgrzymom „Balsam Miłosierdzia”, który z jednej strony jest przypomnieniem o doznanej Bożej łasce w sakramentach świętych, zwłaszcza podczas Spowiedzi świętej, z drugiej zaś jest wezwaniem do stałej pracy nad sobą, nad swoich charakterem, aby z Bożą pomocą i nasze umysły, oczy, uszy, dłonie i serca stawały się coraz bardziej miłosierne – mówił.

Ks. bp Zając zaznaczył, że właśnie takiej postawy uczą nas Apostołowie Bożego Miłosierdzia: św. Faustyna oraz św. Jan Paweł II, którzy wraz z Obrazem Jezusa Miłosiernego nawiedzają kolejne parafie archidiecezji krakowskiej, a obecnie diecezji tarnowskiej. Przypomniał też słowa, które wypowiedział Ojciec Święty przed dokonaniem uroczystego „Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu” 12 lat temu: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata.” - Wasza obecność podczas tego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia jest wymownym świadectwem, że to papieskie wezwanie traktujecie również jako ważne zadanie, które trzeba z wiarą i ufnością podjąć i wypełnić – idąc za przykładem św. Faustyny i św. Jana Pawła II – zakończył swoje wystąpienia ks. bp Jan Zając.

mp