TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Rok 2015 będzie szczególnym czasem łaski dla terezjańskiego Karmelu na całym świecie. 28 marca minie bowiem pięćset lat od narodzin św. Teresy od Jezusa.

Ta okoliczność sprawia, że wspólnoty karmelitańskie w łączności z Kościołami lokalnymi oraz z Kościołem Powszechnym będą w sposób uroczysty przypominać sobie wzniosłą doktrynę Matki Teresy i przekazywać ją współczesnemu światu. Jest on spragniony prawdy, a doświadczenie duchowe Reformatorki Karmelu przesycone jest duchem prawdy, duchem obecności samego Boga. Kto ma Boga, ma wszystko. Bóg sam wystarcza -  te słowa św. Teresy wypływają z serca napełnionego Bogiem i są zaproszeniem dla każdego do wyjątkowej przyjaźni z Bogiem. Święta nie była marzycielką, lecz człowiekiem mocno stąpającym po twardych realiach życia. Kto poznał jej życie i pisma nie może oderwać się od uroku jej osobowości.  

Obchody terezjańskie, które swoim patronatem honorowym objął Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz, zaplanowane są od października 2014 do października 2015 i połączą się w harmonijny sposób z obchodami Roku Życia Konsekrowanego. Niewątpliwie ta zbieżność pomoże uwypuklić jak bardzo życiu chrześcijańskiemu i zakonnemu potrzebny jest duch modlitwy i kontemplacji, którym żyła święta Teresa z Awili, Doktor Kościoła. Międzynarodowym hasłem Roku Jubileuszowego są słowa św. Teresy Dla Ciebie Panie się narodziłam, zaczerpnięte z jej poezji. Teresa wyznaje w niej swoją całkowitą przynależność do Boga i poddanie Bogu swojej woli. 

Uroczysta inauguracja ogólnopolskich obchodów Jubileuszowego Roku 500-lecia urodzin św. Teresy będzie miała miejsce 11 października 2014 roku o godz. 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach. Mszy świętej, rozpoczynającej obchody, przewodniczył będzie Metropolita Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz. Terezjański Rok Jubileuszowy zakończy się 18 października 2015 roku mszą św. sprawowaną przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abpa Celestino Migliore w kościele Karmelitów Bosych w Poznaniu. W programie całorocznych obchodów przewidziane są koncerty, spektakle, wystawy, sesje wykładowe, rekolekcje, warsztaty oraz nabożeństwa.

O. dr Piotr Nyk OCD

Transmisja on-line