TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę - 11 października 2014 roku - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczął się rok jubileuszowy związany z pięćsetleciem urodzin św. Teresy od Jezusa. Mszy św. przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W uroczystości wzięła udział rodzina karmelitańska z całej Polski.

Witając zgromadzony w świątyni o. Tadeusz Florek prowincjał Karmelitów Bosych podkreślił, że rok jubileuszowy Świętej Teresy jednoczy Karmel na całym świecie za wychwalanie wielkich dzieł. - Dziękujemy za życie i dzieło naszej Matki Teresy. I jednocześnie chcemy zawierzyć karmelitańskie wspólnoty, zadania i dzieła, całego Kościoła i każdego człowieka. Zgłębiając dzieła naszej świętej Matki. Mamy ufność, że także w dzisiejszych czasach św. Teresa pragnie uczyć nas jak w codzienności być świadkiem Boga i znakiem Jego obecności i działania w świecie – mówił.

W homilii ks. kard. Dziwisz mówił o św. Teresie i św. Janie Pawle. Mówił, że Papież-Polak żył duchowością Karmelu. Życzył wspólnotom karmelitańskim i terezjańskim by były szkołami prawdziwej modlitwy.
Powiedział, że Rok Św. Teresy będzie czasem wielkiej łaski. - O to się modlę - powiedział.

Po Mszy św. w auli św. Jana Pawła II odbył się koncert pieśni karmelitańskich w wykonaniu zespołu „Twoje Niebo”, w czasie którego można było wysłuchać poezji św. Teresy.
Chętni mogli zwiedzić wystawę „Teresa i jej dzieło życia”. W programie znalazła się także prezentacja filmu „Teresa od Jezusa”.

Św. Teresa (1515-1582) -nazywana jest często Teresą Wielką. Ta hiszpańska mistyczka, karmelitanka, jest Doktorem Kościoła. Już czterdzieści lat po śmierci – w 1622 roku została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV. W roku 1970, została uznana doktorem Kościoła przez papieża Pawła VI. Św. Teresa zostawiła po sobie bogatą spuściznę. Do najważniejszych jej dzieł należą: „Życie”, „Sprawozdania duchowe”, „Droga doskonałości”, „Twierdza wewnętrzna”, „Podniety miłości Bożej”, „Wołania duszy do Boga” oraz „Księga fundacji”. Św. Teresa Wielka zostawiła po sobie także poezje i listy (do naszych czasów zachowało się 440 jej listów).

Św. Teresa z Avila jest patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitów bosych, karmelitów trzewiczkowych, chorych - zwłaszcza uskarżających się na bóle głowy i serce, a także dusz w czyśćcu cierpiących.

mp