TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę 7 lutego 2015 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się III Sympozjum o adoracji. W tym roku spotkanie poświęcone było adoracji dzieci.

Ks. dr Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przywitał wszystkich zebranych w auli św. Jana Pawła II. Kapłan przypomniał, że sympozjum odbywa się dzień po obchodach 250 rocznicy ustanowienia święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. - A za kilka tygodni Łagiewniki będą przeżywać 10 rocznicę rozpoczęcia wieczystej adoracji, o którą tak zabiegał św. Jan Paweł II. Ta skromna kaplica, gdzie cały dzień i noc ludzie adorują Pana Jezusa stała się wymownym sercem tego sanktuarium – powiedział ks. Ślusarczyk, przypominając list Ojca Świętego Jana Pawła II sprzed dnia śmierci, w którym pisał o Kaplicy Wieczystej Adoracji w Łagiewnikach. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: -Wśród adorujących jest wiele kapłanów, sióstr, osób starszych młodzieży, ale nie brakuje dzieci, które przybywają t  z rodzicami, a szczególnie w maju z nauczycielami i katechetami. To wielka radość, że realizują się tu słowa Pana Jezusa: „pozwólcie dzieciom przyjść do mnie”. Na koniec ks. Ślusarczyk przypomniał jeszcze słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane przed laty do ludzi młodych: „Nawet nie wiecie jak jesteście piękni, kiedy żyjecie blisko Eucharystii”.

Jako pierwszy wykład przedstawił ks. dr Grzegorz Godawa. Kapłan mówił na temat uwarunkowań i rozwoju modlitwy dziecka. - Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem, gdzie formuje się doświadczenie religijne. Klimat rodzinnej atmosfery religijnej powoduje, że dziecko inicjuje swoją osobistą relację w Panem Bogiem zapoczątkowaną przez sakrament Chrztu – mówił prelegent.

Ks. Godawa podkreślił wagę modlitwy rodziców, a szczególnie ojca. - To jest najwspanialsza lekcja  modlitwy. Dziecko widzi, że tata, ten najważniejszy człowiek, klęka przed kimś potężniejszym. Klimat rodziny wierzącej niezwykle inspiruje dziecko. Sprawia, że dziecko stawia pytania o Boga: kim On jest? Czy jest podobny do tatusia? Gdzie On mieszka? Czy można do Niego zadzwonić? Czy możemy Go odwiedzić? Sześciolatek chętnie słucha opowiadania o Panu Jezusie. To go rozwija i przygotowuje na spotkanie z Panem Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej – mówił.

Prelegent dawał konkretne rady, jak uczyć dzieci modlitwy. Zaznaczył, że w przypadku małych dzieci modlitwy muszą być krótkie. Mówił, że bardzo ważne jest przygotowanie i przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej. - To wydarzenie ma niezwykłe znaczenie dla rozwoju modlitwy dziecka. Dziecko staje się przyjacielem Pana Jezusa – mówił. Ks. Godawa podkreślił, że ten czas jest bardzo dobry do wprowadzenia dziecka w adorację Eucharystii.

Kapłan przedstawił warunki wprowadzenia w modlitwę adoracyjną: skupienie wewnętrzne, opanowanie siebie, zrównoważenie uczuciowe, zdumienie. Kończąc swoje wystąpienie zaapelował do dorosłych słowami dziecka: „Pomóż mi modlić się samodzielnie”.

Z kolei mgr Krystyna Karkowska przedstawiła znaczenie dziecięcej modlitwy i adoracji w życiu rodziny, parafii i całej wspólnoty Kościoła. - Adoracja jest tą kropelką, która nadaje smak w prowadzeniu dzieci do Pana Boga – rozpoczęła swoje słowo prelegentka.

Krystyna Karkowska przypomniała słowa Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy polecali i nawoływali do wprowadzania najmłodszych w adorację Najświętszego Sakramentu. - Adoracji trzeba dzieci uczyć – zaznaczyła. Prelegentka mówiła o dobrym wpływie adoracji na dzieci. - Dziecięca adoracja ma znaczenie dla rodziny, którą trudno dziś przecenić. Wprowadza Jezusa do rodziny – zaznaczyła i dodała, że w rodzinach, które adorują Pana Jezusa wszystko zmienia się na lepsze. - Dzieci i rodzice uczą się siebie wzajemnie słuchać. Rośnie poczucie wspólnoty i rodzi się atmosfera dobra do dialogu – powiedziała i dodała, często pojawia się wtedy czas dla siebie nawzajem.

Zdaniem prelegentki adoracja łączy pokolenia i prowadzi do nowej ewangelizacji. - Jestem przekonana, że parafialne

grupy adoracyjne dzieci to wielki skarb dla każdej parafii i wielka modlitewna siła – powiedziała.

W kontekście problemów rodzin rozwiedzionych mówiła, że mogą one korzystać z daru adoracji Najświętszego Sakramentu.

Głos zabrał także ks. dr Stanisław Szczepaniec, który przedstawił program formacyjny dla dzieci, zwracający szczególną uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu.

Po wykładach był czas na świadectwa wspólnot, które wychowują dzieci do adoracji Najświętszego Sakramentu, rozmowę i dzielenie się doświadczeniami.

Na koniec organizatorzy sympozjum zaplanowali także adorację w Bazylice Miłosierdzia Bożego i Mszę św., która była sprawowana w Bazylice Bożego Miłosierdzia.

mp