Ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku. - Akt, który dokonał się trzy lata temu to jest tylko początek drogi, a nie jej koniec – mówi ks. prof. Marek Chmielewski.

III rocznica Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana

– Trzy lata temu, poprzez Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wyraziliśmy wolę, aby On rzeczywiście panował w naszej ojczyźnie, w naszych wspólnotach rodzinnych, ale i w całym społeczeństwie. Ten akt był publicznym wyznaniem wiary. Zobowiązaliśmy się wtedy, że będziemy nie tylko w Niego wierzyć, ale też wypełniać to wszystko, do czego On nas zaprasza przez Ewangelię – mówił bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

W czasie konferencji prasowej w Domu Duszpasterskim przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ks. prof. Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyliczył cztery cele, jakie mają coroczne spotkania w rocznicę przyjęcia Chrystusa jako Króla i Pana. Pierwszym jest oddanie chwały Bogu. Drugim – pogłębienie świadomości, do czego zobowiązaliśmy się w tym akcie. Trzecim – przygotowanie materiałów formacyjnych; publikacje z sympozjów odbywających się w kolejne rocznice są narzędziem służącym do formowania osób zaangażowanych w dzieło czci Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Czwartym celem jest jednoczenie środowisk, dla których sprawa królowania Chrystusa w naszym życiu, w naszym narodzie jest szczególnie ważna.

– Te coroczne spotkania nabierają coraz większego rozgłosu, bo nie bez znaczenia jest to, aby mówić i przypominać, że ten Akt, który dokonał się trzy lata temu, to jest tylko początek drogi, a nie jej koniec, jak to zaznaczyli księża biskupi w komentarzu do jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – mówi ks. prof. Chmielewski, konsultant Biskupa Delegata KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych.

W sobotę 23 listopada odbędzie się Ogólnopolskie sympozjum nt. „Króluj nam, Chryste!” (Aula Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia). Eucharystii w Godzinie miłosierdzia przewodniczył będzie abp Andrzej Dzięga.

Odnowienie Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana nastąpi w czasie Mszy św. celebrowanej w bazylice Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w niedzielę 24 listopada o godz. 12.00. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi bp Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Mszę św. poprzedzi Nabożeństwo do Ducha Świętego, któremu o godz. 10.00 w kaplicy klasztornej będzie przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, a po nim ekspiacyjną drogę krzyżową do bazyliki poprowadzi ks. Ryszard Barglik-Makowski.

– Proklamacja tego Aktu to jest jak uderzenie w wielki dzwon, który ma obudzić, który ma uświadomić nam to, do czego zobowiązaliśmy się przez chrzest św. Chodzi o to, żeby wszystkim nam przypomnieć, że powinniśmy naprawdę zacząć żyć po chrześcijańsku. Królestwo Boże jest w nas, Królestwo Boże od nas się zaczyna, od naszych serc, od naszej przemiany – tylko tyle, i aż tyle – mówi ks. prof. Chmielewski.

Jubileuszowy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został proklamowany w krakowskich Łagiewnikach, z udziałem Episkopatu Polski i Prezydenta RP Andrzeja Dudy 19 listopada 2016 r., na zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia w Polsce. Dzień później akt odmawiany był we wszystkich polskich kościołach podczas modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.

Więcej...

Źródło: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


OBCHODY TRZECIEJ ROCZNICY
JUBILEUSZOWEGO AKTU PRZYJĘCIA
JEZUSA CHRYSTUSA ZA KRÓLA I PANA

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr Stanisław JAMROZEK, Delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Ruchów Intronizacyjnych oraz Zarząd i Rada Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla zapraszają wszystkich czcicieli Chrystusa Króla na ogólnopolskie obchody trzeciej rocznicy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w dniach 23–24 listopada 2019 roku

SOBOTA, 23 XI 2019

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NT. „KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!”
(Aula św. Jana Pawła II przy Bazylice Bożego Miłosierdzia)

9.00 – Otwarcie – bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl), delegat KEP do spraw Ruchów Intronizacyjnych.
9.15 – Główne cele i zamierzenia oraz aktualna struktura organizacyjna Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla (ODIJCK) – prof. dr hab. inż. Andrzej FLAGA, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

I SESJA

9.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych sercach”. Co to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa za Króla i Pana?
– bp dr Stanisław JAMROZEK.
9.45 – „Króluj nam, Chryste – w naszych rodzinach” – Jezus Chrystus w centrum życia małżeństwa i rodziny
– Piotr PIKUŁA.
10.00 – „Króluj nam, Chryste – w naszych parafiach” – Parafia jako wspólnota ożywiana Eucharystią, Słowem
Bożym i miłosierdziem – ks. prof. dr hab. Marek CHMIELEWSKI (KUL).
10.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych szkołach i uczelniach” – Edukacja i wychowanie przestrzenią
świadectwa o Chrystusie – s. dr hab. Loyola M. OPIELA SBDNP, prof. KUL.
10.30 – Przerwa.

II SESJA

11.00 – „Króluj nam, Chryste – w środkach społecznej komunikacji” – Media w służbie ewangelizacji
– red. Małgorzata PABIS (Kraków).
11.15 – „Króluj nam, Chryste – w naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku” – „Potrzeba pracy
nad pracą” (św. Jan Paweł II) – dr Anna KROGULSKA.
11.30 – „Króluj nam, Chryste – w naszych miastach i wioskach” – Królestwo Chrystusa a „cywilizacja miłości”
– ks. dr hab. Wojciech MEDWID (UPJPII).
11.45 – „Króluj nam, Chryste – w całym Narodzie i Państwie Polskim” – Intronizacja to nie teokracja
– Jan ŁOPUSZAŃSKI (Radom).
12.00 – Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu: „Jezus Chrystus naszym Królem”
– Piotr PIKUŁA, prezes Stowarzyszenia „Róża”.

12.30 – Występ chóru „Lutnia Krakowska” pod dyrekcją Wiktorii Darmoń.
13.00 – Przerwa na obiad.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Bazylika Bożego Miłosierdzia).
15.20 – EUCHARYSTIA (Bazylika Bożego Miłosierdzia) – przewodniczy i homilię wygłosi:
abp prof. dr hab. Andrzej DZIĘGA.

III SESJA

16.30 – 18.00 – Dyskusja panelowa prelegentów nt. „Twego królowania nam potrzeba”.
18.30 – Czas na kolację.
19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia)
– Stowarzyszenie „Róża”, Wspólnota św. Klaudiusza.
20.00 – Zakończenie Adoracji. Spoczynek.

NIEDZIELA, 24 XI 2019
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

10.00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego (kościół klasztorny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia)
– przewodniczy bp dr Stanisław JAMROZEK (Przemyśl).
10.30 – Ekspiacyjna Droga Krzyżowa do Bazyliki Bożego Miłosierdzia – ks. Ryszard Barglik-Makowski.

12.00 – EUCHARYSTIA i odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – przewodniczy i homilię wygłosi bp prof. dr hab. Andrzej CZAJA, przewodniczący Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych (Bazylika)