TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Program:
J.S.Bach - Preludium i fuga e - moll BWV 548
G.F. Haendel - Sinfonia z oratorium " Salomon" w araż. na organy
R.Schumann - Fuga na temat B-A-C-H
Karg-Elert - Trzy małe preludia.
O. Messiaen - Apparition de l'Eglise eternelle
Th.Dubois- Toccata G- dur

Rafał Zimowski w 2003 roku ukończył studia w klasie organów prof. Tomasza Nowaka.
W czasie studiów był uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Organowych, m. in. w Warszawie, Lichtenfels (Niemcy), Świdnicy, Krakowie, prowadzonych przez Bernharda Hassa, Jona Laukvika, Juliana Gembalskiego i Marka Toporowskiego.
Jest również absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej na wydziale Historii Kościoła - obecnie Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie.
Jako solista, kameralista oraz dyrygent występował w kraju i za granicą. Był pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym „Papieskich Dni” przy parafii Św. Krzyża w Zakopanem (2003) oraz „Tatrzańskich Dni Muzyki Organowej” (2004-2012) także w parafii Św. Krzyża w Zakopanem jak również „Bocheńskich Dni Muzyki” (2006-2007).
Obecnie pełni funkcję organisty w kościele parafialnym Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie oraz zajmuje się działalnością pedagogiczną.
Z jego inicjatywy w Parafii przy udziale lokalnych władz samorządowych i miejscowych instytucji kultury zorganizowany został cykl koncertów „Muzyka i Sacrum”, w ramach którego prezentowane są publiczności różnorodne formy muzyczne zarówno muzyki dawnej jak i współczesnej.