TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Relikwie św. Siostry Faustyny Kowalskiej zostały przekazane Telewizji Trwam i Radiu Maryja. To bardzo wymowny i zarazem symboliczny gest…

- Redakcja Telewizji Trwam i Radia Maryja zwróciła się do Rady Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z prośbą o otrzymanie relikwii Siostry Faustyny. Rada uznała, że dobrym momentem na przekazanie tego daru będzie dzień rozpoczęcia emisji Telewizji Trwam na multipleksie i postanowiła przekazać relikwie w trakcie uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze. Relikwie są przyznawane tym podmiotom, które w jakiś sposób przyczyniają się do szerzenia orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Co dla tych katolickich mediów oznacza ten wyjątkowy dar?

- W moim odczuciu jest to zarówno dar, jak i zobowiązanie. Apostołka Miłosierdzia stanie się patronką Radia Maryja i Telewizji Trwam, co stawia przed nimi dodatkowe zobowiązania i zadania. Tak zwykle bywa, kiedy otrzymujemy coś, z czego płynie określona powinność. Otrzymanie relikwii św. Siostry Faustyny jest jednoznaczne z przyjęciem wezwania, które Pan Jezus jej zostawił – głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu. W środkach społecznego przekazu ma to szczególne znaczenie, ponieważ mają one ogromny zasięg i dzięki temu mogą dotrzeć do dużej liczby osób z informacją o Bożym Miłosierdziu.

Siostrze Faustynie bardzo zależało na głoszeniu Bożego Miłosierdzia. Jak Radio Maryja i Telewizja Trwam realizują to przesłanie?

- Głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu było życiową misją Siostry Faustyny. Radio Maryja angażuje się w nią choćby przez modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, w którą włączają się słuchacze Radia Maryja z różnych stron świata. Te katolickie media przekazują modlitwy i formy nabożeństw do Miłosierdzia Bożego, które mają przypominać o miłości Boga do każdego człowieka. W przekazanym orędziu Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie jako Ojciec kochający i miłosierny, szczególnie wobec nieszczęśliwych, błądzących i grzeszących, z którymi zapewne mogą utożsamiać się słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam.

Warto dodać, że idea Radia Maryja zrodziła się właśnie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, co już na zawsze związało tę rozgłośnię z apostolstwem miłosierdzia.

Dzisiaj obchodzimy imieniny św. Siostry Faustyny oraz wspomnienie liturgiczne bł. ks. Michała Sopoćki, jej duchowego kierownika, i właśnie tego dnia Telewizja Trwam rozpoczyna emisję na multipleksie – przypadek czy wskazówka na przyszłość?

- Moim zdaniem, nie ma przypadków. Jeżeli coś rozpoczyna się w takim dniu jak imieniny Siostry Faustyny, to możemy to uznać za bardzo wymowny znak. Rozpoczęcie nadawania Telewizji Trwam na multipleksie właśnie 15 lutego jest wezwaniem do tego, aby z nową mocą głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu – o tym darze od Boga dla naszych czasów, o którym Jan Paweł II powiedział, że to właśnie w nim świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

Dziękuję za rozmowę.

Z s. Elżbietą Siepak z klasztoru Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozmawiała Magdalena Pachorek.

Źródło: Nasz Dziennik