TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

  • W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Polikarpa, bpa i męczennika oraz bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana, który jest patronem harcerzy. Wraz z nimi pragniemy pokornie błagać Miłosiernego Boga o dar sprawiedliwego pokoju na Ukrainie, gdzie zginęło już tak wielu bezbronnych ludzi, którzy pragną żyć w prawdzie i wolności.
  • Episkopat Polski zwraca się z apelem o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Biskupi zachęcają wiernych do modlitwy w intencji Ukrainy, zwłaszcza w czasie Mszy św. Proszą również o podjęcie postu. Ogólnopolskim dniem modlitwy i postu za Ukrainę będzie najbliższy piątek 28 lutego br. W naszym Sanktuarium te trudne sprawy na Ukrainie polecamy Bogu codziennie, zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia oraz podczas całodobowej Adoracji NS.
  • W czwartek (27. II.) Msza święta w intencji próśb oraz podziękowań do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny w kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W piątek (28. II.) Godzina Miłosierdzia oraz Msza święta w Bazylice o godz. 1520 w intencji ofiarodawców i dobroczyńców Sanktuarium oraz wszystkich osób polecających się Bożemu Miłosierdziu. Msza święta dla chorych transmitowana przez TV Kraków z kaplicy klasztornej o godz. 1700.
  • W sobotę (1. III.) odbędzie się w naszym Sanktuarium Sympozjum na temat Adoracji. W miejscu, gdzie w chwili śmierci bł. Jana Pawła II rozpoczęła się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, chcemy umocnić się w naszym przeżywaniu adoracji oraz przyczynić się do jej rozwoju. Jesteśmy przekonani, że w obliczu wyzwań, jakie stawia dzisiejszy świat, wobec zadań ewangelizacyjnych, jakie przed nami stoją, a także podejmując trudne zadanie, jakim jest przygotowanie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, potrzebujemy tym większej modlitwy.Jest jeszcze możliwość zgłoszenia udziału w Sympozjum, a jego szczegółowy program umieszczony jest w Internecie i na ulotkach. Rozpoczęcie sympozjum o godz. 1000. Z racji I soboty miesiąca kolejny Wieczór Jana Pawła II. Msza święta w Bazylice o godz. 1800, zaś modlitewne czuwanie z Papieżem Miłosierdzia od godz. 1900.
  • Serdecznie dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym, którzy ochotnym sercem włączają się do nieustannej modlitwy w kaplicy Wieczystej Adoracji, wypraszając Miłosierdzie dla Kościoła i całego świata.
  • Zachęcamy do nawiedzenia kaplicy klasztornej, w której znajduje się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego oraz grób św. Faustyny. Warto zobaczyć również w dolnej części Bazyliki kaplice: św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Siedmiobolesnej, Krzyża Świętego, Communio Sanctorum i św. Andrzeja Apostoła, ciekawe wystawy oraz makietę organów. Jest również dostępna przy Bazylice wieża widokowa, zaś w kaplicy Wieczystej Adoracji czeka na nas Jezus Miłosierny, by napełnić nasze serca darem miłości i pokoju.