TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. abp Stanisław Nowak z Częstochowy przedstawił niezwykle ciekawy wykład na temat ustanowienia Święta Miłosierdzia i jego konsekwencji pastoralnych.

Pokrótce ks. abp Nowak przedstawił trzy okresy rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia i dochodzenia do ustanowienia Święta Miłosierdzia. Podkreślił, że tezy osoby odegrały w tym dziele zasadniczą rolę: św. Siostra Faustyna, bł. ks. Michał Sopoćko oraz św. Jan Paweł II.

Hierarcha przypomniał, że akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu Ojca Świętego w Łagiewnikach zaczyna się od modlitwy św. Faustyny: „O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego”. -Potem następują akty ufności: Jezu, ufam Tobie! Papież używa mocnych słów na określenie zawierzenia grzesznego świata potrzebującego przebaczenia. Mówi o „wołaniu” o Boże miłosierdzie, pochodzącym z głębi ludzkich serc, o „wpatrywaniu się w oczy” miłosiernego Jezusa, o „wytrwałym błaganiu” o miłosierdzie Boże, o stanięcie w prawdzie w Duchu Świętym przed Bogiem, o „ogniu Bożej miłości”, o „pałaniu ludzkich serc” wobec miłosiernej miłości Boga. Akt zawierzenia Papieża kończy się mocnym postulatem do wszystkich słowami Dzienniczka św. Faustyny, by rozpalać „iskrę, która przygotuje świat na ostateczne przyjście”. Tego samego języka używa św. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia w rozdziale VIII pt. Modlitwa Kościoła naszych czasów: „Modlitwa jest wołaniem o miłosierdzie Boże wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża” Mówi tam o „żarliwej” modlitwie, o „podniesieniu głosu” w błaganiach. Używa mocnego języka, prosząc, żeby Bóg nie brzydził się „człowiekiem, którego stworzył” i nie odnosił się do ludzi jak w czasach potopu świata za dni Noego – mówił ks. abp Nowak.

Wykładowca zaznaczył, że akt zawierzenia parafii, wspólnot, rodzin winien być dobrze przygotowany i poprzedzony przyjęciem sakramentów świętych, jeśli to możliwe. -Winien być formą modlitwy litanijnej po wezwaniach której, wspólnota czy lud zebrany mógłby wołać: „Jezu, ufam Tobie” czy „O Krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie”. Można by też używać wezwań koronki do miłosierdzia Bożego: „Dla Jego (Jezusa) bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego”. Godzi się, żeby taki akt był wypowiedziany w czasie centralnej Eucharystii w Niedzielę Miłosierdzia lub w Godzinie Miłosierdzia, która oczywiście w święto miłosierdzia winna być przeżywana możliwie najbardziej uroczyście – powiedział i dodał, że Święto Miłosierdzia w ogóle powinno się odznaczać aktem modlitewnym. Należy zachęcać wiernych, żeby w tym dniu więcej się modlili. Zaleca się organizować procesje z Najświętszym Sakramentem lub choćby tylko z dużym obrazem Jezusa Miłosiernego pięknie udekorowanym.

-Rodzi się pytanie o modlitwę różańcową na wzór fatimski i lurdzki w dniu święta miłosierdzia Bożego. W myśli św. Faustyny i św. Jana Pawła II kult miłosierdzia Bożego bardzo łączy się z czcią Matki Bożej Miłosierdzia. Św. Faustyna dążyła do tego, żeby za życzeniem Jezusa w objawieniach, pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego był czczony w Ostrej Bramie w Wilnie. Bł. Ks. Michał Sopoćko urzeczywistnił ku radości s. Faustyny jej gorące pragnienie. Św. Jan Paweł II po akcie zawierzenia w Krakowie-Łagiewnikach udał się do umiłowanej przez siebie Kalwarii Zebrzydowskiej, aby tam przed cudownym obrazem Matki Bożej wygłosić długą, pełną czułości synowskiej i żaru modlitwę do Matki Najświętszej, prosząc Ją o wstawiennictwo w udzielaniu miłosierdzia dla różnego rodzaju grup ludzi będących w potrzebie. Jan Paweł II bardzo chętnie mówił o swojej Kalwarii, gdzie tak wymownie łączy się cześć Jezusa z czcią Jego Matki – podkreślił.

-Kończąc swoje wystąpienia ks. abp wyjaśnił, jak w Kościele należy rozniecać iskrę Bożego Miłosierdzia w świecie. 

Zaapelował też do organizatorów Kongresu, aby jednym z jego owoców była ogólnopolska wielka peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego z okazji 1050-lecia chrztu Polski.

mp