TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sesji popołudniowej w sobotę ks. prof. Jan Machniak, rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia przedstawił wykład: „Św. Siostra Faustyna Kowalska doktorem Kościoła”.

Jak podkreślił już na samym początku prelegent, temat wystąpienia brzmi prowokacyjnie. - Jest pytaniem skierowanym do nas wszystkich, czy św. Siostra Faustyna, znana całemu światu jako Apostołka Bożego Miłosierdzia i Sekretarka Jezusa Miłosiernego, może otrzymać tytuł Doktora Kościoła. Idąc dalej pytamy, co to znaczy być Doktorem Kościoła? Kto może być Doktorem Kościoła? Na jakich warunkach można zostać Doktorem Kościoła? Czy prosta zakonnica, która całe życie zakonne pracowała w piekarni, w kuchni, w ogrodzie i na furcie, czy może być Doktorem Kościoła? - mówił i wyjaśniał, że odpowiedź na powyższe pytania domaga się poszerzonej refleksji na temat tego, kto to jest Doktor Kościoła i jak chrześcijanin może zostać Doktorem Kościoła, a także jakie warunki należy spełnić, by zostać Doktorem Kościoła.

Po dłuższej refleksji, przedstaweniu dotychczasowych Doktorów Kościoła, ks. prof. Machniak podsumował, że św. Siostra Faustyna Kowalska staje obok wielkich Doktorów Kościoła dzięki niezwykłej łasce mistycznego poznania tajemnicy Boga, który jest miłosierdziem, przyjęcia Orędzia Miłosierdzia i przekazania światu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. - Siostra Faustyna doświadczyła głębokiego zjednoczenie z Chrystusem. Wyraziło się ono w udziale w Jego męce przez złożenie swojego życia w ofierze całopalnej za grzeszników. Prowadziło ją przez doświadczenia nocy wiary, opuszczenia i samotności do pełnego zjednoczenia miłości przyjmującego postać zaślubin mistycznych. Autorka Dzienniczka odważnie podjęła drogę cierpienia i wątpliwości, która po długich i trudnych oczyszczeniach władz duszy doprowadziła ją do całkowitego przylgnięcia do Boga w teologalnej cnocie wiary. Owocem zjednoczenia z Bogiem było poznanie tajemnic Bożych obejmujących wewnętrzne życie Trójcy Świętej, stworzenie świata i człowieka oraz Odkupienie, które dokonało się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Boże tajemnice stały się bliskie Siostrze Faustynie w prawdzie o Bożym Miłosierdziu, które poznawała w Chrystusie, wnikając w tajemnicę wewnętrznego życia Trójcy Świętej – wyjaśniał.

Prelegent podkreślił,, że przeżywając miłosne zjednoczenie z Bogiem, Apostołka Bożego Miłosierdzia doświadczyła wielkiej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, która wyznaczyła jej misję wobec świata. - Pan Jezus obdarzając swoją uczennicę łaską udziału w swoim życiu przez współcierpienie przekazał jej polecenie przypominania ludziom prawdy o Bogu miłosierdzia. Ta misja zdeterminowała całe życie Siostry Faustyny. Pokonała wszystkie trudności: brak wykształcenia teologicznego, niezrozumienie i zazdrość otoczenia – zaznaczył kapłan i dodał, że misja św. Faustyny wyraziła się w głoszeniu orędzie miłosierdzia światu: zapisywaniu prawd przekazywanych przez Pana Jezusa w wewnętrznych objawieniach, głoszeniu jej światu przez informowanie przełożonych oraz wypraszanie miłosierdzia dla świata. - Siostra Faustyna posłuszna Jezusowi Miłosiernemu wypełniła dokładnie swoją misję stając się dla świata znakiem wielkiej miłości Boga do człowieka. Przypomniała, że Bóg, Ojciec miłosierdzia nigdy nie opuszcza człowieka w potrzebie. Orędzie miłosierdzia jest obecne w różnych formach kultu: cześć obrazu Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Nowenna i inne modlitwy.Doświadczenie bliskości Boga i poznanie tajemnicy Trójcy Świętej oraz przekazanie światu orędzia miłosierdzia w postaci nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia jest podstawą do przyznania św. Siostrze Faustynie tytułu Doktora Kościoła – zakończył rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.

Uczestnicy IV Międzynarodowego Kongresu Apostołów Bożego Miłosierdzia skierowali do Ojca Świętego Franciszka specjalny list, w którym wyrażają prośbę, by uczynił św. Siostrę Faustynę Doktorem Kościoła. 

mp