TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. bp Jan Hendriks, biskup pomocniczy diecezji Haarlem-Amsterdam: Przyjechałem z grupą prawie 140 młodych osób z naszej diecezji. Z całej Holandii na Światowe Dni Młodzieży przybyło ponad tysiąc pielgrzymów.
W naszej diecezji Haarlem-Amsterdam kult Bożego Miłosierdzia dość silnie się rozwija. Do jego szerzenia przyczynia się przede wszystkim dość znaczna wspólnota Filipińczyków. Każdego roku w naszej diecezji mamy dwa wielkie uroczystości związane z Bożym Miłosierdziem; organizuje je wspólnota Filipińska i wspólnota holenderska. Każdego roku gromadzą one wielu wiernych.
Światowe Dni Młodzieży są zawsze silnym impulsem dla wszystkich młodych osób. Zauważyłem, że to wydarzenie zawsze ma ogromne znaczenie na ich drodze wiary. Mogłem usłyszeć bardzo wiele świadectw młodych osób, którzy przygotowywali się do Światowych Dni Młodzieży, którzy już je przezywali… to dla nich niezwykłe doświadczenie wiary. To jest bardzo ważne.

ag, mip