TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. Florian Markter, kapłan diecezji augsburskiej (Niemcy)

Przyjechałem z diecezji augsburgskiej z grupą prawie tysiąca pięciuset młodych ludzi, którzy są bardzo wdzięczni, że mogą uczestniczyć w radości Światowych Dni Młodzieży.
Spotykamy się w Krakowie, mieście Bożego Miłosierdzia. Przesłanie Bożego Miłosierdzia jest ważne przede wszystkim dla młodych ludzi, dlatego, że dziś w naszych rodzinach, w naszych środowiskach, grupach przyjaciół nie ma miłosierdzia. A to doświadczenie pozwala im zrozumieć, że Bóg jest miłosierny dla człowieka, młodzi mogą doświadczyć tego miłosierdzia, przebaczenia przede wszystkim w czasie spowiedzi. Mogą zrzucić ciężar, jaki mają i spotkać się z wielkością Bożego przebaczenia.
Często młodzi ludzie zapominają o przebaczeniu, a tutaj mogą zrozumieć, że Bóg jest miłosierny i mogą złożyć w jego dłonie swoje. Myślę, że najważniejszą sprawą jest to, aby młodzi ludzie doświadczyli tutaj głębi miłosierdzia i zanieśli je do swoich domów i swoich środowisk, aby potrafili sobie wzajemnie okazywać przebaczenie, w swoich rodzinach, środowiskach pracy. Kiedy choć trochę będą żyć tym doświadczeniem to jest już duży krok dla naszego Kościoła i świata.