TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

O. Szczepan Frankowski CSSp, misjonarz z Senegalu

Delegacja z Senegalu, która przyjecha na ŚDM, jest delegacją narodową, czyli skada się z osób, które pochodzą z wszystkich diecezji. W Senegalu jest siedem diecezji i każda z nich wysłała delegację: trzy,cztery osoby plus osoby zaangażowane w różnych ruchach i stowarzyszeniach młodzieży. Do tego jest jeszcze dwunastu księży i siostry zakonne, a także brat zakonny. Jak widać jest to dość zróżnicowana grupa, która odzwierciedla cały przekrój młodzieży katolickiej w Senegalu.

Można powiedzieć, że kult Bożego Miłosierdzia w Senegalu rozprzestrzenia się przede wszystkim dzięki obecności Polskich misjonarzy i misjonarek.

Senegal to kraj specyficzny – większość w nim stanowią muzułmanie (przeszło dziewięćdziesiąt procent). Katolicy stanowią niecałe sześć procent, więc jest to naprawdę duża mniejszość, a pomimo tego istnieją bardzo dobre relacje pomiedzy nami. Myślę, że kult Bożego Miłosierdzia w Senegalu może się przyczynić do jeszcze większego pokojowego współistnienia, różnych grup etnicznych i wyznaniowych.

W co najmniej połowie kościołów w Senegalu można już spotkać obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Z roku na rok jest coraz więcej osób , które znają przesłanie św. s. Faustyny. Myślę, że pobyt tutaj tej całej delegacji - tych pięćdziesięciu sześciu osób - po tych ŚDM przyczyni się do tego, że kult Bożego Miłosierdzia będzie się szerzył jeszcze bardziej w Senegalu.