TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Menu

W dniach od 1-5 października 2011 roku w Krakowie odbył się II Światowy Apostolski Kongres Bożego Miłosierdzia (WACOM - World Apostolic Congres On Mercy). Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata było Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie dziś istnieje światowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia.