TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

„Bóg bogaty w miłosierdzie” - pod takim hasłem, w sobotę – 3 października 2020 roku – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zorganizowano sympozjum z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II „Dives in misericordia”. Organizatorami są: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.


PRELEKCJE

Ks. kard. Stanisław Dziwisz

• Ks. dr Andrzej Dobrzyński - Geneza encykliki „Dives in misericordia” - kontekst historyczny i teologiczny

• Bp prof. dr hab. Henryk Wejman - Koncepcja miłosierdzia Bożego według Jana Pawła II

• Bp dr hab. Henryk Ciereszko - Miłosierdzie „największy przymiot Boga” w świetle encykliki o Bogu bogatym w miłosierdzie

• Ks. prof. dr hab. Jan Machniak - Prawda o Bogu i człowieku w świetle encykliki „Dives in misericordia”

• Ks. dr hab. Marek Gilski - Maryjne przesłanie encykliki o Bogu bogatym w miłosierdzie

• Ks. prof. Marek Chmielewski - Relacja sprawiedliwości do miłosierdzia w encyklice „Dives in misericordia”

• S. Elżbieta M. Siepak ZMBM - Przesłanie encykliki „Dives in misericordia” w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny

Bp Jan Zając - homilia podczas Mszy Świętej na zakończenie sympozjumFOT. Mieczysław Pabis