TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Modlitwa w Roku Wiary, dziękczynienie za nowego papieża i błaganie o miłosierdzie dla potrzebujących – to główne motywy obchodów tegorocznej Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach. W tym roku po raz pierwszy święto to jest połączone z Tygodniem Miłosierdzia.

Tegoroczne święto Bożego Miłosierdzia upłynie w szczególnej atmosferze Roku Wiary i ostatnich, ważnych wydarzeń w życiu Kościoła. „Będzie to wielkie wołanie do Pana, by przymnożył nam wiary i obudził w nas nadzieję, bo świat tej nadziei potrzebuje. Do takiego wołania przynaglają nas także ostatnie wydarzenia z historii Kościoła: abdykacja Benedykta XVI i wybór papieża Franciszka” – mówi kustosz łagiewnickiego Sanktuarium bp Jan Zając. Podkreśla on, że nowy Ojciec Święty swoją postawą i nauczaniem prowadzi do Jezusa Miłosiernego. „Jego wypowiedzi, jego gesty są ukierunkowane na miłosierdzie; miłosierdzie ludzkie, ale także na szukanie miłosierdzia Boga. To nas mobilizuje, żebyśmy w tym czasie pogłębiali wiarę w Boga, ale też zaczerpnęli od Niego siły, by iść z miłosierdziem do drugiego człowieka” – uważa bp Zając. Jego zdaniem, takiej modlitwy domaga się też sytuacja świata, niepokoje i kryzys, który odbija się na postawie religijnej wiernych. „Obejmiemy naszym wołaniem tych, którzy boją się o swój chleb powszedni, o pracę. Będziemy prosić o miłosierdzie dla nich” – zapowiada.

Od tego roku, od Niedzieli Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia, przeniesiony z października. Od wielu lat Niedziela Bożego Miłosierdzia jest bowiem świętem patronalnym Caritas. „Połączenie jej z Tygodniem Miłosierdzia jest naturalne i daje szansę na pogłębienie przeżywania tego czasu. Spotkanie z Jezusem Miłosiernym pomaga bowiem otwierać własne serce na niesienie pomocy potrzebującym” – twierdzi bp Zając.

Wierni zgromadzeni w Łagiewnikach będą także dziękowali za owoce trwającej w parafiach krakowskich peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Faustyny i bł. Jana Pawła II, a także za jubileusz 150-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.

Podczas uroczystości zostanie ogłoszona zbiórka na budowę organów piszczałkowych w łagiewnickiej Bazylice.

Obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia w łagiewnickim Sanktuarium rozpoczną się nocnym czuwaniem w sobotę wieczorem. Będzie ono połączone z Wieczorem Jana Pawła II, tradycyjnie odbywającym się w pierwszą sobotę miesiąca. O północy Mszę św. odprawi bp Damian Muskus. Czuwanie potrwa do rana. W niedzielę o 6.00 Mszy św. będzie przewodniczył ks. infułat Bronisław Fidelus. Kolejną, o 8.00 odprawi obchodzący ćwierćwiecze święceń kapłańskich bp Grzegorz Ryś. Centralne obchody Niedzieli Bożego Miłosierdzia, pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza odbędą się w Bazylice o godz. 10.00. W południe Mszę św. odprawi bp Kazimierz Górny. Godzinie Miłosierdzia o 15.00 będzie przewodniczył kustosz Sanktuarium bp Jan Zając, a o 16.30 – bp Jan Szkodoń, świętujący ćwierćwiecze sakry biskupiej. Ostatnią tego dnia Mszę św. w Bazylice odprawi kard. Franciszek Macharski. „Ta świątynia, to miejsce, kult Jezusa Miłosiernego to przecież jego życie, jego dziecko, dlatego zawsze cieszymy się, gdy jest z nami”. W kaplicy klasztornej, o godz. 19.00 Eucharystii będzie przewodniczył przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego o. Wojciech Ziółek SJ.

Nabożeństwa będą transmitowane na stronie internetowej łagiewnickiego Sanktuarium przez Radio i Telewizję Miłosierdzie. Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza będzie transmitowana także przez Program I TVP.

Magdalena Dobrzyniak