TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Rio w Krakowie – duchowy telemost

Przesłanie ŚDM, które odbywają się w Rio, bezpośrednio wypływa z hasła zaczerpniętego z Ewangelii św. Mateusza, które młodym do rozważenia zaproponował Papież Benedykt XVI. Słowa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28, 19) stanowią zachętę kierowaną do młodych, by mieli odwagę dzielić się ze światem swoją miłością do Chrystusa i Kościoła. „Idźcie! Chrystus potrzebuje także i was. Dajcie się porwać Jego miłości, bądźcie narzędziami tej ogromnej miłości, aby dotarła do wszystkich, a szczególnie do tych, „którzy są daleko”. Niektórzy są daleko geograficznie, inni natomiast są daleko, bo ich kultura nie pozostawia miejsca dla Boga; niektórzy nie przyjęli jeszcze Ewangelii, a inni, chociaż ją otrzymali, żyją tak, jakby Bóg nie istniał” – napisał Papież w Orędziu do młodych. Tym samym Ojciec Święty zachęca ich, by stali się nowymi misjonarzami, kierującymi się miłością i otwartością.

Podczas krakowskiego spotkania, poprzez katechezy i konferencje, będziemy przybliżać młodym to Orędzie i równocześnie wsłuchiwać się w głos Papieża Franciszka, który z pewnością rozbuduje myśl swego poprzednika i ubogaci doświadczeniem Kościoła, z którego wyrósł. Gdy Papież Franciszek będzie spotykał się z młodzieżą całego świata, z krakowskich Łagiewnik przerzucimy duchowy telemost, by być świadkami i uczestnikami entuzjazmu, jaki z całą pewnością wywoła wspólna modlitwa Następcy Piotra z młodym Kościołem. Poprzez krakowskie spotkanie pragniemy pokazać, że fizyczna obecność w jednym miejscu nie jest warunkiem koniecznym do przeżywania wspólnoty wiary. Najważniejsze są: miłość do Chrystusa i wspólnota ducha, które przekraczają wszystkie granice i łączą wszystkie kontynenty. Młodzi dostrzegają w Następcy Piotra szczególnego świadka wiary, człowieka otwartego na działanie Bożego Ducha, Ojca, którego oczy odzwierciedlają miłosierną miłość Boga. Ufamy, że młodzi zgromadzeni w Krakowie, mimo wielkiego dystansu jaki dzieli nas od Rio, doświadczą papieskiego świadectwa wiary i z równie wielkim entuzjazmem, co ich rówieśnicy zgromadzeni na lotnisku Santa Cruz, przyjmą jego słowo.

Zaprosiliśmy młodych do Krakowa, aby mogli przeżyć radość płynącą z wyznawanej wiary i ze wspólnoty, którą będziemy razem budować. Nieocenioną pomoc w tworzeniu modlitewnego klimatu stanowić będzie bliskość dwóch sanktuariów, przy których dziać się będzie „krakowska Copacabana”. Ufamy, że zarówno św. Siostra Faustyna, jak i bł. Jan Paweł II natchną młodych przeświadczeniem, że nie warto wchodzić w ludzkie układy i zależności; że ich jedynym układem winien być układ z Jezusem.

Trudno ukryć nasze wielkie pragnienie, by następne ŚDM odbyły się w Krakowie. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz wyraził je w formie oficjalnej prośby, którą skierował na ręce Papieża Franciszka. Wiele wskazuje na to, że kandydatura Krakowa jest przez Ojca Świętego poważnie brana pod uwagę. Jeśli 28 lipca Ojciec Święty Franciszek powie, że na miejsce następnego spotkania młodych całego świata wybiera Kraków, podejmiemy wszelkie starania, by z otwartym sercem i godnie przyjąć młody Kościół.

 

Droga Światowych Dni Młodzieży

Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia - Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia (wymiar diecezjalny)
15 kwietnia 1984 - Spotkanie młodych z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia w Rzymie na Placu Św. Piotra w Niedzielę Palmową. Jan Paweł II w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przekazuje młodzieży Krzyż Roku Świętego.

Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży (wymiar międzynarodowy)
31 marca 1985 - Wielkie spotkanie młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży w Rzymie na Placu św. Piotra w Niedzielę Palmową Ojciec Święty pisze List Apostolski do młodych całego świata oraz ogłasza ustanowienie Światowych Dni Młodzieży. To początek pielgrzymowania młodych przez ziemię. Do Rzymu przybywa 350.000 tys. młodych z całego świata. 

I ŚDM - Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3, 15)
Wymiar diecezjalny
23 marca 1986 - I Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem pierwszego ŚDM stały się słowa: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was" (1P 3, 15). 

II ŚDM - Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)
Wymiar międzynarodowy
11-12 kwietnia 1987 - Pielgrzymka młodych przez ziemię dociera do Ameryki Łacińskiej. II Światowy Dzień Młodzieży odbył się w wymiarze międzynarodowym w Buenos Aires w Argentynie. Młodzi rozważali temat: "Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (1J 4, 16) Obchody międzynarodowe zgromadziły dziewięćset tysięcy młodych, którzy przyjechali pytać i szukać nadziei w świecie tak podzielonym na olbrzymie obszary nędzy i bogactwa. Właśnie tam ten kontrast widać najbardziej. A Jan Paweł II mówił młodym: "Nie ma nic poza Chrystusem…" 

III ŚDM - Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2, 5)
Wymiar diecezjalny
27 marca 1988 - III Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym. Temat dany młodym do refleksji: "Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie" (J 2, 5). 

IV ŚDM - Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem (J 14, 6)
Wymiar międzynarodowy
15-20 sierpnia 1989 - IV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Santiago de Compostela w Hiszpanii w wymiarze międzynarodowym. Był to ważny rok dla Europy - rok przemian społecznych. Upadek wielkich ideologii, trudne poszukiwanie tożsamości, pogubienie się w prawdach najbardziej podstawowych. W sierpniu na zaproszenie Jana Pawła II przybywa do Santiago de Compostela w Hiszpanii czterysta tysięcy młodych. To spotkanie – to wspólne poszukiwanie Chrystusa, który jest Drogą, Prawda i Życiem i odkrywanie prawdy o sensie pielgrzymowania. 

V ŚDM - Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami (J 15, 5)
Wymiar diecezjalny
8 kwietnia 1990 - V Światowy Dzień Młodzieży przeżywany w wymiarze diecezjalnym. Temat podany młodym do refleksji brzmiał: "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami" (J 15, 5) 

 

VI ŚDM - Otrzymaliście Ducha przybrania za synów (Rz 8, 15)
Wymiar międzynarodowy
14-15 sierpnia 1991 - VI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Częstochowie. Papież przekazuje młodym zgromadzonym na Jasnej Górze w liczbie miliona sześciuset tysięcy orędzie Chrystusa, w którym nie ma miejsca na podziały. Wszyscy jesteśmy braćmi. - młodzi Wschodu i Zachodu. Runęły mury podziału. Można cieszyć się wspólnotą ducha i odkrywać prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. 

VII ŚDM - Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię (Mk 16, 15) 
Wymiar diecezjalny
12 kwietnia 1992 - VII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem spotkania stały się słowa "Idźcie na cały świat I głoście Ewangelię" (Mk 16, 15) 

VIII ŚDM - Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości (J 10,10)
Wymiar międzynarodowy
11-15 sierpnia 1993 - VIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Denver w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To w świecie trudny czas walki o poszanowanie godności osoby ludzkiej. To czas głośnego wołania Jana Pawła II o budowanie "cywilizacji miłości". Jan Paweł II zaprasza młodych, aby stali się pielgrzymami po drogach historii współczesnej, i aby w każdym człowieku odnaleźli miejsce obecności Boga. 

IX ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar diecezjalny
27 marca 1994 - Diecezjalne obchody IX Światowego Dnia Młodzieży. Temat zaproponowany przez Ojca Świętego brzmi: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). Ten sam temat będzie towarzyszył młodym podczas światowego spotkania w Manili i obchodów diecezjalnych rok później 

X ŚDM - Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 21)
Wymiar międzynarodowy
10-15 stycznia 1995 - X Światowy Dzień Młodzieży w Manili na Filipinach. Pielgrzymka przez ziemie zawiodła młodych na kontynent azjatycki. To rekordowe - jak do tej pory spotkanie młodych z Janem Pawłem II. W Manili stawiło się cztery miliony młodych. Tematem tego spotkania są słowa: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21). 

XI ŚDM - Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68)
Wymiar diecezjalny
31 marca 1996 - XI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w niedzielę Palmową. Młodym towarzyszy temat: "Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" (J 6, 68) 

XII ŚDM - Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 38-39)
Wymiar międzynarodowy
19-24 sierpnia 1997 - XII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Paryżu we Francji. Tematem spotkania są słowa: "Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie" (J 1, 38-39) Spotkanie zgromadziło milion sto tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o dwustu pięćdziesięciu tysięcy młodych. Ale na nic zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem. W Paryżu otrzymaliśmy jeszcze jedną lekcję - człowiek, który zawierzył Chrystusowi i Jego Matce, zdolny jest nieść Prawdę całemu światu. 

XIII ŚDM - Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14,26)
Wymiar diecezjalny
5 kwietnia 1998 - XIII Światowy Dzień Młodzieży celebrowany w wymiarze diecezjalnym w Niedziele Palmową. Młodym towarzyszył temat: „Duch Święty, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26) 

XIV ŚDM - Ojciec was miłuje (J 16, 27)
Wymiar diecezjalny
28 marca 1999 - XIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. W swoich kościołach lokalnych młodzi spotykają się by rozważać temat wyznaczony przez Jana Pawła II "Ojciec was miłuje" (J 16, 27) 

XV ŚDM - A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1, 14)
Wymiar międzynarodowy
15-20 sierpnia 2000 - To czas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł II już zaprosił wszystkich młodych do Rzymu. Dwa miliony dwieście tysięcy młodych w tym czasie rozważało słowa: "A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1, 14). 

XVI ŚDM - Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23)
Wymiar diecezjalny
8 kwietnia 2001 - XVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem spotkania są słowa: "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje" (Łk 9, 23)

XVII ŚDM - Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-14)
Wymiar międzynarodowy
23-28 lipca 2002 - XVII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze międzynarodowym w Toronto w Kanada. Temat: "Wy jesteście solą dla ziemi... Wy jesteście światłem świata" (Mt 5, 13-14)

XVIII ŚDM - Oto Matka twoja (J 19, 27)
Wymiar diecezjalny
13 kwietnia 2003 - XVIII Światowy Dzień Młodzieży przeżywany przez młodych w kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową. Temat: "Oto Matka twoja" (J 19, 27) 

XIX ŚDM - Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12, 21)
Wymiar diecezjalny
4 kwietnia 2004 - XIX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym w Niedzielę Palmową. Tematem są słowa: "Chcemy ujrzeć Jezusa" (J 12, 21)

XX ŚDM - Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)
Wymiar międzynarodowy
16-21 sierpnia 2005 - XX Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym w Kolonii w Niemczech. Młodzi pochylają się nad słowami: "Przybyliśmy oddać Mu pokłon" (Mt 2, 2). To niezwykłe spotkanie "dwóch" Papieży. Benedykt XVI kontynuuje pielgrzymi szlak i spotyka się z młodymi. W sercach brzmi jeszcze żywa pamięć Jana Pawła II, ale Benedykt XVI wskazuje nam kierunek dalszej drogi: Adorację, Eucharystię i moc Bożego Słowa.

XXI ŚDM - Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105)
Wymiar diecezjalny
9 kwietnia 2006 - XXI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. Tematem tych dni są słowa: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce" (Ps 119, 105) 

XXII ŚDM - Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 13, 34)
Wymiar diecezjalny
1 kwietnia 2007 - XXII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym, na rok przed Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney. 

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar diecezjalny
16 marca 2008 - XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym. 

XXIII ŚDM - Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami (Dz 1,8)
Wymiar międzynarodowy
15-20 lipca 2008 - XXIII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się po raz pierwszy w dalekiej Oceanii. Spotkanie to zostało nazwane "bierzmowaniem świata" i objawiło nową moc Ducha Świętego działającego nadal w Kościele. 

XXIV ŚDM - Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym (1 Tm 4, 10)
Wymiar diecezjalny
5 kwietnia 2009 - XXIV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym 

XXV ŚDM - Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10,17)
Wymiar diecezjalny
28 marca 2010 - XXV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym.

XXVI ŚDM - Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7)

Wymiar międzynarodowy  

16-21 sierpnia 2011 - XXVI Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze międzynarodowym odbył się w stolicy Hiszpanii. Prawie dwumilionowa rzesza młodych na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym, setki tysięcy na Drodze Krzyżowej i spotkaniach z Benedyktem XVI, katechezy, oblegana Strefa Pojednania i tłumnie odwiedzane Targi Powołaniowe, koncerty, wystawy – to wszystko złożyło się na wydarzenie, które przez media zostało nazwane „świętem pokolenia Benedykta XVI”.

 

XXVII ŚDM - «Radujcie się zawsze w Panu!» (Flp 4, 4)

Wymiar diecezjalny

1 kwietnia 2012 - XXVII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w wymiarze diecezjalnym

 

XXVIII ŚDM - "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19)

Wymiar międzynarodowy

23-28 lipca 2013 – XXVIII Światowy Dzień Młodzieży w Rio de Janeiro.

 Rio w Krakowie (Rio_w_Krakowie.zip)

 Obsługa prasowa (PDF)