TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Odbiór akredytacji na Święto Miłosierdzia Bożego odbywa się w Biurze Prasowym obok Bazyliki Bożego Miłosierdzia.

Biuro Prasowe czynne od 23-25 kwietnia w godz. 10:00-17:00, w sobotę 26 kwietnia od 15:00-18:00.