TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Żywy pomnik wdzięczności Bogu bogatemu w miłosierdzie za pontyfikat Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał 31 marca 2005 roku list przeznaczony do odczytania w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium w Łagiewnikach. W liście tym napisał: "Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie".

Dlatego prosimy was w Roku Eucharystii i 100-lecia urodzin św. Siostry Faustyny, aby z wieczystej adoracji, czyli trwającej 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku (z wyjątkiem Wielkiego Piątku), uczynić żywy pomnik wdzięczności Bogu bogatemu w miłosierdzie za pontyfikat Jana Pawła II. Swoją gotowość modlitwy można zgłaszać w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia osobiście, za pośrednictwem telefonu oraz internetu. 

W szczególny sposób pragniemy także zwrócić się do ludzi młodych, tak bliskich Ojcu Świętemu. Niech nasza obecność przy Chrystusie Eucharystycznym uczyni z nas prawdziwych świadków miłosierdzia i odnowi oblicze całej ziemi!

Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

List Papieża Jana Pawła II na Niedzielę Miłosierdzia
Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji pragnę przekazać moje serdeczne pozdrowienia wszystkim, którzy będą się gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić Boga za Jego przebaczającą miłość. Pragnę ponownie zawierzyć tej miłości Kościół i świat, wszystkich ludzi na całym okręgu ziemi, a także siebie samego w mojej słabości.

Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.

Wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia z serca błogosławię: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 31 marca 2005r.

Jan Paweł II, Papież

Drodzy Czciciele Bożego Miłosierdzia
Na religijnej mapie Polski pojawiło się u progu Trzeciego Tysiąclecia to szczególne miejsce, jakim są krakowskie Łagiewniki. Miejsce to wybrał sam Bóg, by stąd rozdzielać łaski swego Miłosierdzia. W dniu konsekracji nowej Bazyliki Jan Paweł II wypowiedział słowa, które głęboko wpisały się w nasze serca i stają się dla nas wezwaniem, a zarazem najpewniejszym drogowskazem ku szczęśliwej przyszłości:

„Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście (por. Dzienniczek, 1732).

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!”


Uprzywilejowanym miejscem rozniecania tej iskry Bożej łaski jest Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie płonie również Ogień Miłosierdzia, zapalony w Watykanie w prywatnej kaplicy przez Jana Pawła II. Ojciec Święty gorąco pragnie, aby - na wzór wielu sanktuariów świata – była to Adoracja Wieczysta! Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o zgłaszanie swej gotowości do takiej modlitwy poszczególnych grup, wspólnot czy nawet kilku chętnych osób z parafii, które mogłyby otwartym sercem podjąć to zadanie.

W tym celu załączamy uwagi organizacyjne prosząc Boga, by ta sztafeta miłosierdzia stawała się czytelnym znakiem naszej wiary i troski o rozwój Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie.

Ks. Biskup Jan Zając
Honorowy Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia