TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Głównym kierunek rozszerzania się kultu Miłosierdzia Bożego poza granicami Polski realizował się wraz z Polakami wywożonymi z Wilna na Syberię i do Kazachstanu. Z chwilą utworzenia Armii Polskiej na terenie Związku Radzieckiego i jej przemieszczania na Bliski Wschód, do Palestyny, Włoch i innych krajów Europy i Afryki wraz z żołnierzami polskimi i ich kapelanami nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego docierało również i do tych krajów.

Czytaj dalej...