TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Wieczory Jana Pawła II odbywały się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach do czerwca 2016 roku.

Dnia 2 kwietnia 2005 roku, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 21.37, u progu Niedzieli Miłosierdzia, Bóg zakończył ziemską pielgrzymkę Jana Pawła II.

Fakt ten przyjmujemy jako znak dany nam przez Boga. Dlatego wieczór pierwszej soboty miesiąca stał się dla nas czasem spotkania i rozmowy, refleksji i modlitwy, pojednania i umacniania więzów między ludźmi.

Wieczór mógł być przeżywany jako

* Wydarzenie parafialne gromadzące wszystkich zainteresowanych, a szczególnie grupy modlitewne i apostolskie posługujące we wspólnocie. To godzina jedności wypełniona refleksją i modlitwą, zbliżająca ludzi do siebie i pomagająca w budowaniu wspólnoty.
* Spotkanie rodzinne, w którym jest miejsce na modlitwę i śpiew, lekturę wybranych tekstów i rozmowę, podanie ręki i przeproszenie za winy.
* Kontynuacja rozmów o sprawach, którymi żył Jan Paweł II. W dniach jego śmierci i pogrzebu taką rozmowę prowadzili wierzący i niewierzący, przedstawiciele różnych wyznań i religii, reprezentanci odmiennych opcji politycznych. Także dziś „Wieczór Jana Pawła II” może być czasem zbliżenia i dialogu w wymiarze społecznym.

Każdy „Wieczór” składał się z dwóch części

* W pierwszej spotykaliśmy się z Janem Pawłem II jako nauczycielem prawdy. Rozważaliśmy Jego nauczanie, podejmowaliśmy modlitwę i refleksję w oparciu o zaproponowane teksty. Ich tematyka była dostosowana do programu duszpasterskiego Episkopatu Polski.
* W drugiej uczyliśmy się od Jana Pawła II, niestrudzonego apostoła pojednania, pokoju i komunii wśród ludzi, w rodzinach i pomiędzy narodami, jak być człowiekiem pokoju i komunii, apostołem pojednania. Dlatego wieczór papieski, przeżywany co miesiąc, był jednym ze sposobów przypominania i wcielania w życie słów Jana Pawła II: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (List Novo millennio ineunte, 43).

Niech zstąpi Duch Twój

Modlitwa Jana Pawła II, skierowana do Boga wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny wydała niezwykłe owoce. Stała się też symbolem całej Jego działalności, w której przyczyniał się on do odnowy człowieka i świata, działając w mocy Ducha Świętego. Dlatego miesięczne spotkanie z Janem Pawłem II było przede wszystkim przyzywaniem tego Ducha, abyśmy, Nim napełnieni, odnawiali oblicze ziemi.