TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia w rocznicę konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku. Pielgrzymka odbywa się corocznie w niedzielę 17 sierpnia lub w najbliższą niedzielę po 17 sierpnia, jeśli ten dzień przypada w tygodniu.


Miłosierdzie nadzieją dla świata

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku, w Sanktuarium Bożego w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rozpoczęła ona przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II. Do tej modlitewnej inicjatywy dołączyły sanktuaria, parafie i miejsca kultu Bożego Miłosierdzia z całego świata.

Na początku Eucharystii zebranych w Bazylice Bożego Miłosierdzia przywitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia powiedział: - Serdecznie witam Was na VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Czcicieli Bożego Miłosierdzia. Ta pielgrzymka odbywa się od 2014 r. zawsze w niedzielę, która przypada po rocznicy poświęcenia tej świątyni i zawierzeniu świata Bożemu Miłosierdziu. Te wielkie i piękne wydarzenia odbyły się na tym miejscu 17 sierpnia 2002 roku. Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia, którzy zgromadzili się tutaj oraz tych, którzy łączą się z nami dzięki transmisji internetowej. W Munyonyo w Ugandzie i w Chicago w USA, gdzie trafią poświęcone dziś Dzwony Nadziei i w ponad czterdziestu innych miejscach na świecie, które dziś rozpoczynają razem z nami przygotowanie do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

- Pragniemy, aby przesłanie płynące z Łagiewnik: Miłosierdzie nadzieją dla świata dotarło na wszystkie kontynenty i do każdego człowieka – mówił dalej ks. Bielas. - Z wielką ufnością powtarzamy tutaj każdego dnia słowa z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, którego dokonał na tym miejscu św. Jan Paweł II: Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Chcemy, aby rozbrzmiewały one w wielu miejscach na świecie, a comiesięczne rozważanie fragmentów papieskiego Aktu prowadzone pod przewodnictwem naszego Księdza Arcybiskupa pozwoliło odkryć bogactwo zawartych w nim treści.

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że losy tajemnicy o miłosierdziu Bożym z trudem przebijały się do świadomości ludzi, także tych odpowiedzialnych za życie Kościoła powszechnego. Dopiero Jan Paweł II potwierdził, że słowa, które notowała Siostra Faustyna w swoim „Dzienniczku” są prawdą. – Drogie było mu to miejsce nawiedzane w czasach trudnych, w czasach pogardy. Tu rosła jego wiara na przekór temu wszystkiemu co sprzysięgło się przeciwko chrześcijańskiej wierze i prawdzie, że Bóg jest pełen miłosierdzia i gotów przebaczyć największe nawet grzechy i zbrodnie – mówił arcybiskup dodając, że Jan Paweł II był przekonany o świętości tego miejsca, gdzie w 2002 r. konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. – Szczególne miejsce, wybrane przez Boga, przyjęte i rozumiane przez ludzi – mówił o Łagiewnikach metropolita krakowski.

Abp Jędraszewski przypomniał, że Jana Pawła określano jako „papieża Bożego miłosierdzia”. Zwrócił uwagę, że Karol Wojtyła dojrzewał wewnętrznie do misji, jaką zlecił mu Pan Bóg. Przypomniał, że jako robotnik w fabryce Solvay w drodze do pracy modlił się przy grobie Siostry Faustyny, a 1 października 1965 roku jako metropolita krakowski rozpoczął proces informacyjny na poziomie diecezjalnym odnośnie do życia i cnót Siostry Faustyny, a dwa lata później zakończył go już jako kardynał. Drugą papieską encyklikę „zatytułowaną „Dives in Misericordia” poświęcił Bogu Ojcu bogatemu w miłosierdzie. W 1993 roku beatyfikował Siostrę Faustynę, a siedem lat później dokonał jej kanonizacji. Sanktuarium w Łagiewnikach nawiedził w roku 1997, a ponownie w 2002 roku, kiedy konsekrował nowo wybudowany kościół, który w kolejnym roku podniósł do godności Bazyliki Mniejszej. Arcybiskup podkreślił, że miłosierdzie przejawiało się nie tylko w nauczaniu Jana Pawła II, ale widoczne było w jego życiu. W tym kontekście metropolita wskazał na przytulenie się do krzyża w Wielki Piątek 2005 roku, a także jego odchodzenie, gdy w liturgii Kościoła zaczęto już obchodzić Święto Bożego Miłosierdzia.

Metropolita krakowski zauważył, że przyszłym roku będzie obchodzona 20-rocznica Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, więc rozpoczyna się przygotowanie do tego niezwykłego wydarzenia, które będą przeżywane pod hasłem: „Miłosierdzie nadzieją dla świata”. Od września do lipca, w niedzielę po siedemnastym dniu miesiąca, bogactwo treści papieskiego Aktu zawierzenia będzie odkrywane w rozważaniach przygotowanych przez abp. Marka Jędraszewskiego. – Inaugurujemy tę niezwykłą nowennę, aby iskra, która stąd – zgodnie z wolą Pana Jezusa – ma iść na cały świat sprawiała, że coraz to nowi ludzie, w nowych zakątkach naszego globu będą mogli z coraz większym zaufaniem i z coraz bardziej głęboką wiarą powtarzać „Jezu, ufam Tobie!” – mówił metropolita krakowski.

W czasie Eucharystii zostały poświęcone dwa kolejne Dzwony Nadziei – tym razem do sanktuarium w Munyonyo (Uganda) i Chicago (USA). – Poświęcamy te dzwony, aby biły światu nie na trwogę, ale ku nadziei, dla pokoju serc, dla miłosierdzia, które ma ogarnąć nas wszystkich po to, aby świat był bardziej Boży, a przez to bardziej ludzki – mówił arcybiskup.

Do modlitewnej inicjatywy dołączyły miejsca kultu Bożego Miłosierdzia z wszystkich kontynentów, m.in. z Australii, Argentyny, Brazylii, Ugandy, Tanzanii, Burkina Faso, Meksyku, Białorusi, Kazachstanu, Kongo, Włoch, Portugalii, a nawet Wietnamu czy Indii.

Małgorzata Pabis